För medlemmarna kan det innebära att kyrkoskatt automatiskt dras från deras konton. – Har vi tur kan vi starta i oktober, säger Johan Melkemichel.

Svenska kyrkan gör det redan, och snart ska Syrisk-ortodoxa kyrkans ta ut skatt från medlemmarna. Båda stiften har ansökt om att få skatteverkets hjälp att automatiskt dra pengarna från medlemmarnas konton varje månad. Kravet är att de är registrerade trossamfund, vilket blev klart i början av året.

Tidigare har båda varit registrerade som ideell förening. – Avgiften kommer att ligga på en procent av medlemmarnas inkomster för arbete.

I gengäld upphör alla avgifter för olika kyrkliga tjänster, säger Johan Melkemichel, ordförande i kyrkostyrelsen för Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdandeskap med säte i Geneta, Södertälje. Men trots ansökningar hos skatteverket är det inte klart om alla medlemmar måste betala skatt.

– Det avgör årsmötet, säger Johan Melkemichel.

I dag tar kyrkan en avgift för tjänster som bröllopsceremoni, dop och skilsmässa. Det senare kostar närmare 4 000 till 5 000 kronor beroende på församling. Dessutom tillkommer gåvor, som julgåvan och påskgåvan, då medlemmarna ger kyrkan en slant. – Men nu upphör det. Orsaken är främst att våra ungdomar allt mer ifrågasätter avgiftssystemet och tycker att det är pengagirigt. Därför vill vi införa kyrkoavgift. Dessutom gör det här att jag kan göra en budget och verksamhetsplan. Det går inte i dag när jag inte vet hur mycket pengar som kommer in, säger Johan Melkemichel.

Men alla former av gåvor upphör inte, som frivilliga gåvor eller insamlingar vid begravningar. Vid stora begravningar kan upp till 150 000 kronor samlas in av sörjande vid själamässa i S:t Afrems kyrka i Geneta. – Men det är inte ofta det blir så mycket, å andra sidan köps inga blommor vid våra begravningar. Pengarna går sedan till skolor, kloster och biståndsverksamhet, säger Johan Melkemichel. Även i det andra stiftet – ärkestiftet med säte på Nyköpingsvägen i centrum – ska kyrkoavgiften ersätta gåvosystemet, säger fader Gabriel. Men eftersom gåvosystemet sitter starkt i kyrkokulturen lär det ta en tid innan det försvinner.

– Gåvorna lär finnas kvar en tid, men försvinna på sikt, säger han. Att nu båda stiften blivit varsitt trossamfund betyder att Kammarkollegiet har accepterat kyrkodelningen 1994. Enligt svenska regler är de båda stiften nu lika skiljaktiga åt som Baptistkyrkan mot Missionskyrkan- trots det tillhör de samma kyrka som leds av Hans helighet patriarken i Damaskus.

– Vi är två olika administrationer men tillhör båda Syrisk ortodoxa kyrkan internationellt, säger Johan Melkemichel.

/Artikeln skriven av: Torbjörn Granström, Länstidningen i Södertälje

Datum: den 9 februari 2006.

Länstidningen i Södertälje