Vi kan med glädje presentera den nye biskopen som kommer arbeta i det nya stiftet Belgien/Frankrike. Under den heliga vigningsceremonin vigdes Abona Hazail Soumi till Mor Severius Hazail Soumi, vilket blir hans nya biskopstitel.

Under närvaro av Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Patriarken för den Syrisk- Ortodoxa kyrkan och en stor skara biskopar, däribland vår egen biskop Mor Dioscoros Benjamin Atas vigdes den 40-årige munken till folkets stora glädje.

Den ståtliga ceremonin ägde rum i Bryssels stora katedral Basilique de Koekelberg, söndagen den 12 februari 2006 . I den stora kyrkan fanns förutom ett 20-tal präster/munkar och tusentals syrianer på plats för att fira denna glädjestund tillsammans. Dessutom hade man många inbjudna gäster och representanter från olika statliga organisationer.

Efter ceremonin bjöd man alla gäster på middag samt gratulerade folket till biskopens nya ämbetstjänst.

Dessa biskopar närvarade under denna heliga ceremoni:

Mor Dioscoros Benjamin Atas, biskopen i Sverige.

Mor Julius Abdullahad G. Shabo, biskop i Sverige och Skandinavien.

Mor Clemis Eugene Kaplan, biskop i västra USA.

Mor Ostateos Matta Rohem , biskop i Jazirah och Eufrat.

Mor Severius Malke Mourad, biskop i det heliga Landet(Israel) och Jordan.

Mor Athanasius Elia Bahe, den patriarkaliske sekreteraren.

Mor Justinos Paulos Yousef Safar, biskopen i Zahle/Libanon.

SOKU Sverige framför sina gratulationer till den nye Syrisk-ortodoxe biskopen Mor Severius Hazail Soumi och det syrianska folket som nu tillhör det nya stiftet. Vi önskar biskopen välgång samt Herrens rikliga välsignelser i hans vardagliga arbete i stiftet.

Josef Aslan MU, Stefan Aydin RU