Helgonet Mor Afrem syriern är den mest kände diktaren i den arameiska litteraturen, och syriska språkets mest produktiva författare. Han var lärare, diktare, bibeltolkare,talare, musik- och körledare, och ortodoxins försvarare.

Han föddes i Nisibis (Nsibin) ca. 306 och dog i Edessa (Urhoy) år 373.
År 2006 fyller Afrem 1700 år; detta är en historisk händelse som måste firas stort.

Mor Afrems livshistoria finns i några olika varianter på grekiska, syriska,armeniska, etc. Men de mest trovärda källorna om Afrems liv är korta anmärkningar i hans skrifter, bland de syrianska författarna som skrev om Mor Afrem är Jakob av Serug (dog 521) och Barhadbshaba (omkr. år 600) de mest tillförlitliga.

Enligt kyrkohistorikern Sozomenos (dog år 423) skrev Mor Afrem 3 miljoner versrader. Redan under hans livstid översattes några av hans verk till armeniska och grekiska.

Mor Afrems poesi består av hymner (madråshe) och vershomilier (mimre), men många av dessa har förlorats. Idag existerar stora skriftsamlingar som tillskrivs honom, inte bara på syriska utan också på grekiska, latin, armeniska, koptiska mm. Hans hymner är mest kända och en del är översatta till moderna språk.

Västerlandet upptäckte Mor Afrem på nytt när påven Benedictus XV upphöjde honom till kyrkolärare 1920.

Denna bok om Mor Afrem innehåller allt om hans livshistoria och skrifter, samt kunskaper om Nisibis och Edessa och de syrianska högskolorna i dem.

Boken, som är på ca 450 sidor, är på svenska och syriska. Den är värd att inneha för att berika läsarna med kunskaper om vår främste författare och helgon, Mor Afrem Suryoyo.

Författaren av denna bok är malfonå Assad Sauma-Assad som är doktor i syrologi och specialist i syriska kyrkornas historia, litteratur, språk, fäder mm.

För information och beställningar skriv till författaren på den följande adressen: aram.stockholm@chello.se

Mediautskottet