Guds frid!

Med anledning av SOKU:s 10-årsjubileum som, med Herrens hjälp, kommer att arrangeras i september 2006, kommer det även att förberedas samt framställas en mindre pjäs. Detta uppträdande kommer att gå under titeln ”Den förlorade sonen – en historia om kärlek och förlåtelse” och således kan själva temat och budskapet om föreställningen utläsas ur denna rubrik.

Arbetet med pjäsen är i full gång och nu är det dags att söka medarbetare – både skådespelare samt folk bakom kulisserna. Således vänder vi oss till er i lokalföreningarna, där ni nu kan gå ut till era ungdomar och försöka att fånga intresserade personer.

Alla är välkomna att ansöka, men vi skulle gärna vilja att ni även försökte locka ungdomar som kanske inte redan är så aktiva inom SOKU, eller lokalt. På det sättet kan vi engagera en bredare skara samt få nya människor att intressera sig för verksamheten.

Som sagt, kommer pjäsen att framföras under SOKU:s 10-årsjubileum i september. Därför är det någorlunda bråttom. Vi önskar ha en lista med intresserade personer av respektive lokalförening. Denna lista samlas bäst in av en ansvarig i respektive lokalförening samt skickas in senast onsdag 26/4 – 2006, alltså onsdagen efter vår Påsk. Rimligt är att ta namn, telefonnummer, e-mail samt eventuella önskemål. Intresserad kan även maila in till kansliet: soku-kansliet@telia.com

Det bifogas även en affisch som marknadsföring av sketchen för att locka intresserade.

Vi är tacksamma för ert bidrag och er hjälp. Må vi genom detta ringa arbete prisa vår Herres namn, ty endast Han bör äras. Må Gud stärka er i ert arbete.

Viktiga punkter:

• Insamling namnlista: namn, telefonnummer, e-mail, önskemål

• Lista skickas in till oss senast: onsdag 26/4 – 2006

Hälsningar i Herren: Kulturutskottet/teaterprojektet

Kulturutskottet / Teaterprojektet