Svenska kyrkans ekumeniska relationer fortsätter att strula. Allt fler kyrkor deklarerar att den beslutade välsignelseakten för samkönade par försämrar relationerna. Nu kommer varningssignalerna från den Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige.

I går skrev Länstidningen i Södertälje att biskop Benjamin Atas hotar att Syrisk ortodoxa kyrkan kommer bryta allt samarbete med Svenska kyrkan den dag då man börjar ”viga” homosexuella. Konflikten är inte ny. Ända sedan Ecce Homo-utställningen för flera år sedan har det varit uppenbart att kyrkorna befunnit sig på kollisionskurs.

– Kanske är ord som att ”bryta relationen” för starka, men detta försämrar under alla förhållanden relationerna. Svenska kyrkan har skapat en annan Jesus än den som Bibeln talar om. Därför kan vi inte samarbeta även om vi respekterar andras uppfattning, säger biskopen.
Enligt Benjamin Atas kan kyrkan inte byta trons grund mot det politiskt korrekta. Människor måste undervisas om Guds lag, och man kan inte byta Guds lag mot mänskliga tankar, säger han.

Han talar bara för sin egen kyrka, men vet att alla ortodoxa kristna och många andra i princip delar hans uppfattning, medan däremot ärkebiskop KG Hammar enligt biskopen talar mot den kristna tron. Synen på homosexuella relationer och på äktenskapet utgör ett hot mot Svenska kyrkans existens, och gör att den har spelat ut sin roll, säger han.

Den syrisk ortodoxa kyrkan har vuxit kraftigt under senare år. Den har sitt huvudsäte i Södertälje. På grund av delade meningar hur kyrkan ska styras har kyrkan delats i två fraktioner, men kyrkan berör uppskattningsvis över 50 000 människor. Komminister Stellan Bengtsson är ordförande för ekumeniska rådet i Södertälje, och känner väl hur allvarligt Syrisk ortodoxa kyrkan och även andra kyrkor ser på frågan. För att undvika ökad splittring bör kyrkorna enligt Stellan Bengtsson förankra varje förändring i Bibeln och sedan genomföra dem tillsammans.

– Varje ny kontrovers är som att sticka ett svärd i Kristi kropp. Vi har fullt upp med att fylla de gropar som grävts i historien för att nå kristen enhet, och behöver inte fler, säger han.

/Artikeln skriven av: Daniel Wärn

Datum: 2006-03-23, Tidningen Dagen

Tidningsartikel från Dagen