Syrisk-ortodoxe prästen Josef Dag kallade biskop Lind en fara för kristenheten och ärkebiskop Hammar falsk profet.
– Angreppet har satt fart på den teologiska debatten, anser kontraktsprosten Marie Amnéus Hagman.

Norrköpings kristna råd, före detta ekumeniska rådet, arrangerade på senhösten ett möte i Pingstkyrkan. Rubriken var: Vilket Sverige vill vi ha?

Under mötet sade prästen Josef Dag i S:t Kyriakos syrisk-ortodoxa församling i Norrköping att ärkebiskopen är en falsk profet och Linköpings biskop en fara för kristenheten i Sverige.

Svenska kyrkans närvarande protesterade hos ordföranden i kristna rådet, Agapepastorn Jan Rosman. Dags uppfattning var inte kristna rådets. Därmed heller inte Svenska kyrkans.

Josef Dag tillstod att han sagt sin personliga mening, men att den delas av varenda präst och alla ledande lekmän i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige.

För det ekumeniska arbetet i Norrköping, som bland annat Erik Lundkvist, tidigare ordförande i rådet, ansåg vara i kris innebar Dags utspel att krisen förvärrades.

Jan Rosman har försökt lugna och kallat till extra möten. Rosman uppges vara nöjd med att man ”kunnat släppa ut luften ur en uppsvälld ballong”. Nu gäller det att vara öppna och ärliga mot varandra, manar Rosman som inte tror, att det inträffade skadar ekumeniken i Norrköping.

Kontraktsprosten Marie Amnéus Hagman, som samlat Svenska kyrkans kyrkoherdar och frikyrkornas ledare, de traditionella liksom Syriska-ortodoxa, konstaterar, att Svenska kyrkan blev mycket illa berörda av Dags uttalande. Samtidigt hävdar hon, att Dags uttalande gjort att man tagit tag i den teologiska frågan med ny energi.

– Hur lever vi som kristna syskon med olika teologisk uppfattning? Det är vad vi måste diskutera, samtidigt som vi måste inse och acceptera, att det alltid kommer att finnas olika uppfattningar, säger Marie Amnéus Hagman. Jan Rosman instämmer.

Spel för gallerierna?

Enligt vad NT erfarit, tror några att Svenska kyrkan kommer att lämna det kristna rådet. För även innan Dags utspel hade det inte åstadkommit särskilt mycket.

Att det i rådet styrelse bara finns en representant från Svenska kyrkan, Tomas Sannerud, komminister i Borg, ses också som ointresse. Sannerud säger för övrigt själv, att Svenska kyrkans engagemang i rådet mest liknar ”spel för gallerierna”!

– Vi stannar i rådet. I förhållande till vår storlek är vi inte särskilt aktiva i rådets styre. Kanske borde vi göra mer där. Men i konkreta insatser är Svenska kyrkan väldigt aktiv i det ekumeniska arbetet. Och kontakterna mellan Svenska kyrkan och rådet kommer inte att djupfrysas, hävdar Marie Amnéus Hagman.

/Artikeln skriven av: Birgitta Granehed

Datum: 2006-03-24, Norrköpings tidningar.

Tidningsartikel, Norrköpings tidningar