Nu protesterar även Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige mot Svenska kyrkans beslut om välsignelse av homosexuella par. Den lokala ekumeniken drabbas hårt, bedömer Eva Karlsson, kyrkoherde i Södertälje.

Benjamin Atas är ärkebiskop för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och verksam i dess högsäte Södertälje.

I veckan gjorde han ett utspel i Länstidningen i Södertälje där han starkt fördömde Svenska kyrkans beslut att välsigna homosexuella par. För de syrisk-ortodoxa är välsignelse i princip likställd med vigsel.

– Välsignelse och vigsel är samma sak för oss. Beslutet strider mot Bibelns grunder, säger Benjamin Atas till Kyrkans Tidning, och tillägger att kyrkan inte är ”emot de homosexuella”, men att partnerskap är en borgerlig angelägenhet.

Enligt biskop Atas har många medlemmar i Syrisk-ortodoxa kyrkan kritiserat ledningen för att inte tydligare ta ställning mot välsignelsebeslutet.

Syrisk-ortodoxa kyrkan, med cirka 50 000 medlemmar i Sverige, har ett stort samarbete med Svenska kyrkan i Södertälje, och det har nu fått sig en rejäl törn. Men ännu är det inte aktuellt för de syrisk-ortodoxa att officiellt avbryta samarbetet med Svenska kyrkan.

– Vi vill inte avbryta samarbetet, men det försämras. Vi lever i ett samhälle där Svenska kyrkans roll är mycket stor, vi är tvungna ibland att samarbeta med den. Vi har många svenska kolleger och kamrater och vi har arbetat hårt tillsammans, säger biskop Benjamin Atas och tillägger att Syrisk-ortodoxa kyrkan noga kommer att följa utvecklingen inom Svenska kyrkan efter valet av ny ärkebiskop.

”Inget förtroende”

I Södertälje märker Svenska kyrkan tydligt hur Syrisk-ortodoxa kyrkan tagit avstånd efter kyrkomötets beslut om välsignelseakten för homosexuella par. Eva Karlsson är kyrkoherde i Södertälje-Tveta församling:

– Den lokala ekumeniken har blivit svårare. Vi blir sedda på ett annat vis. Vår kyrka har inget förtroendet, eller åtminstone dåligt, säger hon.

Som exempel nämner hon de vigslar där präster från såväl Svenska kyrkan som Syrisk-ortodoxa kyrkan medverkar.

– Våra präster ses nu som statstjänstemän, som ser till att vigseln blir juridiskt giltig. Så har det inte varit tidigare.

Kyligare relationer

Eva Karlsson framhåller att inställningen hos de olika syrisk-ortodoxa församlingarna i Södertälje varierar något och att det är främst den största och mest tongivande församlingen, S:t Afrems, som visar sin avoghet. Med de mindre grupperna, som exempelvis behöver låna Svenska kyrkans lokaler, flyter samarbetet lättare.

– Men det är inte bara församlingssamarbetet som är viktigt utan de mänskliga relationerna. Samtalet blir inte längre lika roligt och det har stor betydelse eftersom vänskapsbanden är viktiga. Vi känner att relationerna har blivit kyligare, säger Eva Karlsson.

Är det värt att ta denna strid lokalt för kyrkomötesbeslutets skull?

— Om det vore en hjärtefråga, men jag är inte säker på att frågan är tillräckligt utredd teologiskt.

/Artikeln skriven av: Elisabeth Cervin

Datum: 2006-03-24, Kyrkans Tidning.

Mediautskottet