Då var det återigen dags för den årliga planerings-helgen för förbundsstyrelsen och alla utskott (13/4- 15/4) som i år ägde rum ute på en kursgård i Flämslätt, Skövde. Ett väldigt fint ställe med ett mysigt kapell i närheten och med vattnet som utsikt, vilket gav en väldigt harmonisk stämning för deltagarna.

Planeringshelgen började redan på torsdagen då de flesta deltagare hade tagit sig dit från alla möjliga städer för att tillsammans börja detta år på bästa möjliga sätt, nämligen genom att planera för året och även lära känna alla nya ansikten som i år finns med i SOKU.

Sedan var det dags för en kort introduktion om vad som väntade i helgen, därefter åt vi kvällsmaten tillsammans. Efter middagen delades allt material ut inför helgen som skulle ligga till grund för själva planerandet och det hölls även en genomgång av grundläggande saker om SOKU som organisation för alla nya deltagare.

Kvällen inleddes med en mjuk övning för att lära känna varandra, den gick ut på att sätta sig bredvid någon man inte kände för att efter en liten pratstund tillsammans presentera och beskriva den ena kompisen inför hela gruppen.

Därefter hade förbundsstyrelsen ett kort möte tillsammans så att de lite äldre och nya invalda fick en chans att mötas och lära känna varandra lite närmare. Kvällen närmade sig sitt slut och många var trötta efter resan. En snabb titt på morgondagens schema och man förstod att man behövdes lite sömn för att klara av det effektiva schemat.

14/4 Fredag

En ny morgon hade tagit sin början här på kursgården och inleddes med bön i kapellet 08.15 och efterföljdes av frukost tillsammans. Sedan satte årsplaneringen igång där fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden delades ut. Under dagen fick vi även tillfället och glädjen att lyssna på föreläsningar av malfono Elio Sevens föreläsning om jungfru Marias betydelse i den kristna tron och Michel Issas föreläsning om det kristna dopet. Vi hade även en övning tillsammans om temat kärlek. Uppgiften var att läsa ett stycke om ett moraliskt dilemma som fick oss att tänka till och fundera på vilka värderingar man har och lever efter, vilket var nyttigt. En meditationsstund i kapellet senare under kvällen gav oss alla styrka att kunna klara av resterande helg och även få inspiration i vårt vardagliga liv. Denna kväll fick vi även möjligheten och glädjen att träffa de ungdomar som är engagerade i Soku- Skövde. Ett mycket trevligt bemötande fick vi och det bjöds på charader, fotboll, dans och annat roligt. När klockan började närma sig 00.00 var det dags att gå till sängs för att klara av den sista dagen i denna planeringshelg.

15/4 Lördag

Sista dagen på denna mycket givande och intressanta planeringshelg inleddes som vanligt med en kort bönestund i kapellet där även en skara tillhörande Svenska kyrkan valde att närvara med en biskop. Förbundsstyrelsen fortsatte med sitt möte och utskotten likaså. Efter detta begav vi oss ännu en gång till kapellet för att få ett föredrag om bönens innebörd samt en genomgång av Herrens bön och Trosbekännelsen av Yuhanes Kurt. Nu var klockan 14.00 och vi skulle summera allt vad vi diskuterat och planerat för att avsluta årsplaneringen. I konferenslokalen gick vi igenom utskottens skiss på både utskottens årsplanering och förbundsstyrelsens. Det var även anmärkningsvärt att helgens schema kunde fullföljas utan några som helst förseningar. När klockan närmade sig 16.00 var det endast middag kvar att äta för att sedan bege sig hemåt igen.

Vi skulle kunna sammanfatta denna helg med dessa få ord: intressant, givande, effektiv och glädjande. Med nya krafter och nya uppdrag begav sig var och en till sina hem med mycket förväntansfulla känslor inför det kommande året. Med Guds hjälp och kraft ser vi nu framför oss ett väldigt fartfyllt och intressant år tillsammans med varandra.

Ett stort tack till SOKUs kanslister, förbundsstyrelsen, utskott och alla inblandade i denna planeringshelg.

För att se bilder från planerings och introduktionshelgen, som ägde rum den 13-15 april, 2006 i Flämslätt i Skövde, klicka här.

Gabriella Gecer – Förbundsstyrelsen