Demonstration mot de senaste attackerna mot kopterna och deras kyrkor i staden Alexandria i Egypten lördagen den 29 april. Samling kl. 10.00 på Sergelstorg och avmarsch mot den egyptiska ambassaden, Strandvägen 45, kl.11.00

Lördagen den 29 april hålls stora demonstrationer världen runt, för att protestera mot de vulgära, grymma och omänskliga attackerna mot ursprungsbefolkningen i Egypten. Kopterna i Egypten utsätts dagligen för terrorism och förtryck i sitt eget hemland av fanatiska muslimer. Demonstrationerna riktas inte bara mot terroristerna och deras beskyddare utan även mot makthavare som nonchalerar dessa attacker som är riktade och systematiska.

Demonstrationerna ska hållas för att uttrycka en stark solidaritet och sympati med de förtryckta kopterna i Egypten. Utan religionsfrihet och mänskliga rättigheter är kopterna hjälplösa. Nu vädjar vi till alla hederliga medborgare, överallt, att stödja kampen för mänskliga och religiösa rättigheter för kopterna både i Egypten och i övriga delar av orienten.

Håll inte tyst, din röst betyder mycket!

Kontaktpeson och huvudansvarig för demonstrationen: Gamal Guirguis, 0704568349

Meddelande till alla syrianska ungdomar inom SUF, SOKU och SAAF: Det är vår skyldighet att medverka i kopternas demonstration. Detta på grund av följande:

• Precis som kopterna är vi också ursprungsbefolkningen i mellersta östern som systematiskt töms på sin ursprungsbefolkning p.g.a. intolerans, fanatism med terroristiska attacker tillföljd.

• Vi vet hur det känns, folkmordet (Seyfo) fyller 91 år i år.

• Kopternas och vårt folks situation i mellanöstern måste diskuteras flitigt och uppmärksammas i den internationella debatten. Syrianerna, Kopterna i mellanöstern har under de senaste 100 åren minskat i antal med över 95%.

• Vi säger också JA till de mänskliga rättigheterna och därmed religionsfriheten. Vi säger samtidigt NEJ till all terror och förtryck p.g.a. religions- och etnisk tillhörighet!

För er som ska delta i lördagens demonstration: • Se till att vara där i tid, dvs. prick klockan 10:00 och kanske till och med lite tidigare.

• Se till att bära svarta kläder och/eller ett stort synligt kors.

• Ni får gärna bära med er egna flaggor och plakat, men se till att de har en förankring med demonstrationens mål och syften.

• Kom ihåg att det är en tystdemonstration vi kommer att medverka i och därför ska vi gå tyst i demonstrationen.

• Gör så som polis och andra funktionärer ber er om.

• Deltagarna i tåget får gå högst fyra i bredd. De skall gå så nära varandra som möjligt på körbanans högra sida.

Mer relevant information: Som redan nämnt kommer demonstrationen börja på Sergelstorg klockan 10:00. På Sergelstorg kommer det att hållas ett tal och klockan 11:00 är det avmarsch mot egyptiska ambassaden. Vi kommer att få poliseskort till Strandvägen 45 via Hamngatan, Nybroplan och slutligen Strandvägen via allén. Demonstrationen avblåses klockan 13:00

SOKU