Lördagen 29/4 åkte representanter från SOKUs religionsutskott och mediautskott till Jönköping för att tillsammans anordna en aktivitetsdag för ungdomarna i SOKU-Jönköping, Mor Dimet. Dagen bestod av föreläsning, meditation och gruppaktivitet. Det var glädjande att ca 30 ungdomar tagit sig tiden och kunnat närvara i kyrkans lokal där dessa aktiviteter skulle äga rum.

Dagen började med att utskottsmedlemmarna presenterade sig själva och berättade om SOKUs arbete samt religionsutskottets budskap som de vill förmedla ut till de syrianska ungdomarna. Därefter var det dags för Benjamin att informera och tala om det aktuella projekt som just nu pågår i religionsutskottet där man vill trycka en bok som handlar om inkarnationens mysterium som deyroyo Samuel översatt till svenska. Han redogjorde även för bokens innehåll på ett kortfattat sätt för ungdomarna på plats.

Michel började sedan föreläsningen som handlade om 8 viktiga ämnen som ungdomar ofta funderar över:

– Vad är det vi lever för? – Kroppsliga / andliga kroppen – Människans relation till Gud. – Vad är meningen med livet? – Människans och Guds vilja. – Syndens innebörd. – Varför behövs bikt? – Att påverkas av folkets olika åsikter.

Efter föreläsningen bjöds alla deltagarna på fika för att sedan delas in i fem olika grupper och arbeta med en gruppuppgift som religionsutskottet hade förberett. Uppgiften bestod i att reflektera över en bild på Jesus utan några händer. Vid sidan av Jesus fanns vid bägge sidor fyra olika symboliska bilder som de skulle försöka tyda tillsammans. När grupperna arbetat ett tag började man förstå vad dessa symboler innebar och kunde ge intressanta synpunkter på hur dessa skulle tolkas. Vid redovisningen skulle en i varje grupp berätta om vad gruppen kommit fram till, vilket var både givande och fyllt av inspiration.

Grupperna hade nu arbetat hårt med denna uppgift och därför passade det utmärkt med att få en stunds vila och få koppla av. I samband med detta hade man en stillsam meditation som handlade om Guds underbara kärlek till oss människor. Många satt kvar även när meditationen var över, vilket var ett tecken på att ungdomarna uppskattade denna form av andlig aktivitet. På vägen ut från meditationen stod en person från religionsutskottet som delade ut olika bibelverser till dem som kom ut från rummet. Dessa bibelverser skulle ungdomarna fundera djupare över som ett Guds budskap till dem.

Slutligen tackade SOKU-Jönköping, Mor Dimets ordförande Roba Chukro för denna fina dag tillsammans genom att överlämna vackra blommor till utskottsmedlemmarna.

Vi vill även passa på att tacka, först och främst till Herren som välsignade denna dag och lät oss träffa dessa vackra ungdomar. Sedan riktar vi ett speciellt tack till SOKU-Jönköping, Mor Dimets styrelse för alla fina förberedelser och stora engagemang.

/Guds nåd och frid i Jesus Kristus….

Jesusbilden ovan är den bild som grupperna fick arbeta med under gruppövningen som är gjord av Gergis Touma(deyroyo Samuels morbror).

Mediautskottet