Katolska kyrkans biskop, Anders Arborelius, är ny ordförande i Sveriges kristna råd. Han anser att Kulturhusets Jesusutställning är sårande och anser att kyrkorna har passerat artighetsekumeniken.

Ordförandeskapet cirkulerar årsvis inom SKR:s presidium. Anders Arborelius tar över ordförandeskapet efter Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan. Övriga presidiemedlemmar är KG Hammar, ärkebiskop i Svenska kyrkan, och Tikhon Lundell, präst i Serbiska ortodoxa kyrkan.

– Sveriges kristna råd har blivit viktigare och det ställer högre krav på medlemmarna att bidra med samtal och insatser, säger Anders Arborelius.

Mindre artighet Han tycker att förtroendet inom rådet har ökat och att det visar sig i att medlemmarna kan diskutera även svåra frågor.

– Vi har kommit förbi artighetsekumeniken. Det visade sig vid senaste årsmötet då vi kunde tala om sånt som är svårt.

Blasfemiska bilder I ett uttalande till tidningen Dagen kommenterar Anders Arborelius den aktuella debatten om Kulturhusets Jesusutställning.

– Bilderna är sårande och blasfemiska.

Han tycker att domprost Hakon Långströms beslut att säga upp sig från sin tjänst är rakryggat.

Datum: 2006-05-03, Kyrkans Tidning.

För att läsa artikeln hänvisar vi till:

http://www.kyrkanstidning.se/

Mediautskottet