I år är det ett väldigt speciellt år; nämligen det tionde året för körturneringen. Den kommer i år att äga rum i Örebro, så som den gjorde första gången år 1996. Körturneringen, som är den största av SOKUs tre årliga aktiviteter, kommer i år att ha ett än mer speciellt arrangemang som är fyllt med andlighet i form av underbara stämmor framförda av våra duktiga kyrkokörer från olika delar av Sverige men även andra utmärkande framträdanden. Du får möjligheten att för en dag bli en del av en nästan 2000 årig tradition.

Denna andliga och kulturella tillställning för samman, knyter an och stärker våra syrianska ungdomars identitet.

Här får ungdomarna möjlighet att delta och framföra Guds ord som en hyllning till våra kyrkofäder men även som en påminnelse av deras kärlek och arbete för kyrkan. Dagen kommer som alltid även att välsignas av Hans Nåd Ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas.

Återigen hjärtligt välkomna till er alla att ta del av detta magnifika arrangemang och sammankomst.

Preliminärt program 13:e maj

10.00- 11.00 Frukost till samtliga

11.00- 11.30 Introduktion

11.30- 12.20 Körer framför psalm 1

12.20- 12.30 Framträdande I

12.30- 14.00 Körer framför psalm 2 och 3

14.00- 15.30 Lunch till samtliga

15.30- 15.45 Framträdande II

15.45- 16.15 Final – Finalisterna presenteras och framför sina finalbidrag.

16.15- 16.30 Årets diakon och diakonissa

Samtliga nominerande presenteras samt vinnare i frågetävlingen.

16.30- 17.30 Vinnarna presenteras, prisutdelning, fotografering

20.00- 03.00 Fest

Festen äger rum i Syrianska Kulturcentrets festlokal och anordnas av SOKU-Örebro

/Med vänliga hälsningar SOKU:s förbundsstyrelse.

Mediautskottet