Det första delmålet är nu uppnått för Bevara äktenskapet, med 21 000 insamlade namnunderskrifter.
– Jättekul, men vi ska upp i minst 100 000, säger talesmannen Ola Nilsson.

Aktionsgruppen Bevara äktenskapet har nu samlat in över 21 000 namn. Man har därmed spräckt det första delmålet på 20000 underskrifter från personer som vill att begreppet äktenskap ska vara förbehållet som definition på äktenskap mellan en man och en kvinna.

Ola Nilsson, en av dem som arbetar med aktionen, är uppmuntrad över siffrorna:

– Jättekul att vi har nått ett första delmål, men det är inte slutmålet. Vi ska upp i minst 100 000, och det är fullt möjligt, säger han.

Namninsamlingen har pågått i drygt elva veckor och har samlat runt 2 000 namn per vecka. Nilsson tror på multiplikationseffekten:

– Det är en bra grund att arbeta utifrån. Om de tjugo tusen som har skrivit under i sin tur får en handfull andra att göra detsamma så är vi uppe i hundra tusen snart, säger Ola Nilsson som dock tillägger att ”tempot behöver accelerera”.

Redan i dag har många församlingar och enskilda börjat samla in namnunderskrifter. I sommar kommer aktionen att bli mer utåtriktad. Ola Nilsson hyser förhoppningar om att listan kommer att växa i snabbare takt.

– Vi tror att många troende vill engagera sig och hoppas kunna nå många av dem under sommarens kristna konferenser. Dels vill vi att de skriver under själva, dels att de tar stafettpinnen och sprider uppropet vidare till sina hemorter.

Listan har undertecknats av en långrad kristna ledare i Sverige. Men också muslimska och judiska företrädare finns representerade.

– Det är glädjande. Det visar att det finns en bred uppslutning i Sverige till stöd för äktenskapet.

På listan av undertecknare finns också en del personer som själva är homosexuella och som företräder homosexuella grupper i Sverige, säger Ola Nilsson.

– En av dem är Sune Innala, som ligger bakom att det skulle finnas 40 000 barn i Sverige med homosexuella föräldrar. Och redan bland de 40 första undertecknarna fanns Erik Johansson, Medvandrarnas ledare, säger Nilsson.

Fotnot: Medvandrarna är ett kristet nätverk till stöd för personer som brottas med frågor kring sin sexualitet, i första hand homosexualitet

Källa: Världen Idag, Datum: 2006-05-15 För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.varldenidag.se/

Mediautskottet