Vi hälsar alla ungdomar välkomna till en andlig föreläsning med Abona Makary från Egypten.

Föreläsningen kommer att hållas i den koptisk ortodoxa kyrkan i Midsommarkransen i Stockholm klockan 13.00 på söndag den 28 maj.

SOKU-styrelsen samt utskotten kommer att närvara, tillsammans med ungdomar i den koptiska ortodoxa församlingen.

Under föreläsningen ges också utrymme för frågeställning och disskussion.

Hjärtligt välkomna!

I kyrkan i Kairo där fader Makary tjänstgör strömmar människor till hans föreläsningar och bönestunder. Många av besökarna i hans kyrka är även muslimer som oftast i smyg bestämmer sig för att gå på dessa möten. På detta sätt har tusentals muslimer konverterat till den kristna tron efter att ha närvarat under hans bönemöten.

Fader Makary har nämligen fått en speciell gåva från Gud, nämligen att kunna se in i människan, bota olika sorts sjukdomar och även driva ut onda andar.

Han finns nu på besök i Sverige och tillhör den Koptisk Ortodoxa kyrkan som i teologiska frågor står vår egen kyrka, den Syrisk Ortodoxa kyrkan väldigt nära.

Vill du läsa mer eller lyssna till hans predikningar och liknande hänvisar vi till hans hemsida:

www.fathermakary.net

Ta tillfället i akt att få möjlighet att närvara under denna givande stund.

För er som vill närvara under en koptisk ortodox gudstjänst, börjar den 09.00. Adressen till kyrkan är: Vårg. 2, T-Bana Midsommarkransen.

SOKU