I sommar anordnar SOKU ett unikt teologiläger/sommarkurs som görs i samarbete med Syrisk Ortodoxa Kyrkans Stiftsstyrelse samt Botkyrka Folkhögskola. Här får du tillfälle att lära dig om den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och det vackra syrianska språket.

Målet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om den syrisk ortodoxa tron och läran, samt om det syrianska språket, både i skrift och tal.

Målgruppen är personer som är aktiva eller vill bli aktiva i sina lokala SOKU-föreningar. Den som söker ska vara intresserad av att vilja lära sig mer om den syrisk ortodoxa tron och historia och dela med sig av sina kunskaper till andra, efter avslutad kurs. Den ska sedan kunna tillföra något till sin lokala förening genom det man lärt sig.

Det kommer att finnas föreläsare på plats som lär ut om kyrkofäder och kyrkohistoria, det kommer även att finnas präster som håller i föreläsningar och ungdomsgudstjänster.

Michel Issa är bland annat en av föreläsarna som kommer att lära ut det syriska språket och tillsammans med andra lära ut olika hymner, hålla i meditationer, andliga föreläsningar diskussioner om identitet och integration m m.

Kursens innehåll kommer att vara:
• Bibelundervisning, Nya Testamentet
• Det syrianska språket
• Syrianska identiteten
• Kyrkohistoria och kyrkofäder
• Hymner och böner
• ”Ung syrian i Sverige – integration i svenska samhället”

Kursen kommer att hållas:
Tid: 24 juli – 3 augusti
Plats: Marielunds katolska stiftsgård i Ekerö

Sökande:
Målgrupp:Medlemmar i åldern 16 år och uppåt
Antal:ca 20-25 st
Förkunskaper: Syriska språkets alfabet
Anmälningsavgift: 500-800kr (då ingår material, mat och resor och logi)

Sista anmälningsdag är 30/6! Anmäl dig idag genom att fylla i Ansökningsblanketten

SOKU