Torsdagen den 11 maj samlades ett 30-tal ungdomar på övervåningen i S: t Petrus & Paulus kyrka i Norsborg. Då SOKU-Botkyrka har föreläsningar varannan torsdag, hade man denna dag fått besök av Tony Larsson och Anders Robertsson, som båda är representanter från Svenska Folkbibeln. Tony Larsson inledde föreläsningen på syrianska där han presenterade sig själv och Anders, ”kol suryoyo ahuni yo”, varje syrian är min broder. De delade ut ett kompendium av Svenska Folkbibeln och föreläste om bl.a. översättningar av Folkbibeln.

Bibeln är ”en övernaturlig skrift, inspirerad av Gud”, säger Anders. Han berättare vidare om hans upplevelser under tonåren där han hade problem med att hantera sin ilska. För att handskas med den använde han sig av bibelcitat, då han i stundens hetta till slut kunde övervinna ilskan tack vare bibelcitaten han lärt sig utantill. Därför uppmanade han att ta till oss Guds ord, att en helig kraft finns i dem. När Anders läste upp två stycken ur olika översättningar som gjorts av Bibeln kunde vi se och förstå hur tolkningen av den kan variera, där viktiga inslag tagits bort, t.ex. om Jesu korsfästelse och heliga jungfru Maria.

Här är ett par exempel på dessa skillnader:

Herren Jesus Kristus på korset:

”Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat. (Ps 22:17, Svenska folkbibeln)

”Hundar samlas runt mig, jag omringar av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnade. (Ps 22:17, Bibel 2000)

Jungfrufödelsen: ”Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.” (Jes 7:14, Svenska Folkbibeln)

”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel, ‘Gud är med oss’. (Jes 7:14, Bibel 2000)

Vi kunde även se hur stor likheten är mellan Svenska Folkbibeln och vår syrisk-ortodoxa översättning av Bibeln, när Robert Abraham läste upp citaten på syrianska. Snart därpå var det dags för fikapaus, där det bjöds på dryck och bakelser. Anders passade även på att visa var de hade ställt broschyrer och den Svenska Folkbibeln som gick att köpa. Efter fikapausen hade man möjlighet att ställa frågor till de två föreläsarna. När de ställde frågan ”vad de hade att jämföra med när de började skriva Svenska Folkbibeln”, svarade de att de använt sig av den hebreiska skriften för Gamla Testamentet och grekiska för Nya Testamentet.

Sammantaget var det en väldigt intressant föreläsning för våra ungdomar. Eftersom Bibeln är av central betydelse för vår kristna tro är det allvarligt när bibelöversättningar görs som felöversätter och kommenterar bort olika stycken ur den.

”Var ska vi finna näring för vår tro om vi inte använder en Bibel som ger Jesus hans rätta plats”, står det i broschyren ”En jämförelse mellan två nya bibelöversättningar av Anders Gärdeborn. Om man tittar närmare på böcker som översatts från syrianska till svenska, kan man se att Tony Larsson varit med och översatt. Han avslutade dagen med att säga ” onoste suryoyo no”, jag är också syrian.

Vi från SOKU-Botkyrka tackar de två föreläsarna och önskar de all lycka i framtiden med deras fortsatta arbete.

Hanna Aslan, Mediautskottet.