Den svenska regeringen har nyligen kommit med ett förslag till universitetsutbildningarna i olika språk som publicerades i Universitetsläraren 8/2006. Under rubriken ”Ny nationell språklista är kortare än den gamla” föreslår regeringen att det måste finnas undervisning i ca 32 språk. I regeringens förslag finns flera, till användning och folkgrupp i Sverige, små språk som rekommenderas finnas med i universitetsutbildningarna runt om landet. Dock finns det inte en av världens äldsta skriftspråk och en av kristenhetens viktigaste språk med, nämligen syriskan/arameiskan.

Det syriska språket talas av ca 100 000 personer i Sverige och närmare 6 miljoner världen över. Syriska språket är ett arameiskt språk som var lingua franka från 600-talet f.Kr och fram till 600-talet e.Kr. Den minskade i användning i samband med arabernas kolonialisering av Mellanöstern. Det spelade också stor roll i spridningen av kristendomen över hela världen.

Det syriska/arameiska språket är mycket viktigt för studier av teologi, Bibeln, Mellanösterns historia m.fl. och det vore därför ett dråpslag för alla som studerar inom dessa verksamheter.

Tvärtom vad regeringen föreslagit finns det stor anledning att förstärka undervisning på olika nivåer i just syriska/arameiska och därför föreslår SUA* att regeringen inrätttar en linje för syrologi/arameistik vid Stockholms universitet. Efterfrågan från syrianska ungdomar i Sverige på en sådan linje är stor och dessutom har den stor betydelse för ovan redovisade fackområden.

Det är viktigt att detta språk inte glöms bort, speciellt inte i Sverige. Att det syriska/arameiska språket inte kom med i regeringens förslag hoppas vi bero enbart på rent slarv och inte en medveten handling. Det kan inte vara så att den svenska regeringen medvetet diskriminerar en stor folkgrupp i landet.

Vi hoppas därför att med detta brev så medvetandegörs regeringen på detta misstag och i sitt slutgiltiga förslag upptar även det syriska/arameiska språket.

Syriac Universal Alliance är en paraplyorganisation för syrianska riksförbund eller dessas motsvarighet över hela världen. Genom sina medlemsorganisationer har SUA närmare 400 000 medlemmar, varav i Sverige närmare 60 000. SUA har sitt officiella säte i Sverige men är verksam världsvid. SUA huvudsakliga är arbete är att genom politiska och diplomatiska metoder uppmärksamma och tillvarata syrianernas/arameernas mänskliga, språkliga och etniska rättigheter. SUA är partipolitiskt och religiöst obunden, demokratiskt organisation. SUA är en NGO-FN organisation.

Stockholm den 7 juni 2006

Gabriel Marawgeh President SUA

Källa: www.syrianska-riks.org Syrianska Riksförbundet.

Syrianska Riksförbundet