Regeringen har på förslag att minska antalet små språk. Utifrån remissförfarandet som har utskickats till myndigheter framkommer att syriskan/arameiska är ett av de språk som man inte kommer att ha med på listan.

SNS* ställer oss konfunderade över det beslutet eftersom det inte stämmer överens med den praxis som finns i verkligheten samtidigt som det på listan finns språk som inte har någon förankring i verkligheten.

SNS uppmanar därför varje syrian att agera och visat sitt missnöje mot nuvarande förslag genom att klicka på länken nedan. Därmed skickar du en signal till berörda. Säg ifrån genom att vänligen fylla i formuläret på denna sida:

SKRIV PÅ PROTESTLISTAN HÄR Här nedan följer några länkar där ni kan ta del av de olika brev som har utgått till ministrar och departement i frågan.

Läs brevet från SNS till de olika ministrarna och departementen

För att läsa bilaga 1 till brevet som kortfattat beskriver Syriskan/arameiskan klicka på länken nedan:

Läs bilaga 1 till brevet som kortfattat beskriver Syriskan/arameiskan

För att läsa bilaga 2 till brevet som handlar om språket på nätet klicka på nedanstående länk:

Läs bilaga 2 till brevet som handlar om språket på nätet

Fotnot: SNS står för Syrianska Nätverket i Sverige och består av Syrianska riksförbundet i Sverige, Syrianska ungdomsförbundet i Sverige, Syrianska ortodoxa kyrkans centralstyrelse och SOKU Sverige.

SNS, Syrianska Nätverket i Sverige.