Unik ekumenisk tv-kanal når sex miljoner araber
Med starkt stöd från Evangeliska Frikyrkan och TV-Inter i Sverige startades den kristna, arabiska tv-kanalen Sat 7 för precis tio år sedan.
– Detta är ett unikt, kristet medieprojekt som når mer än sex miljoner arabiska tittare, säger TV-Inters Arne Winerdal.

Sat 7:s tioårsjubileum firades med en stor direktsändning från Beirut, Libanon nyligen. På plats fanns Sat 7:s egen produktionspersonal men också många tillresta, inte minst kristna ledare från kyrkorna i Mellanöstern.

– Det har hårdnat rejält i Mellanöstern de senaste månaderna och de kristna i området behöver vårt stöd. Det är en stor förmån att dagligen få vara med och sprida budskap om fred och försoning i ett område som domineras av våld, säger Arne Winerdal, verksamhetsansvarig på TV Inter. Sat 7 arbetar öppet i Mellanöstern; i Libanon och Egypten finns stora produktionsanläggningar. Målsättningen är att stärka de kristna som finns i området, totalt cirka 20 miljoner människor.

Men många av dessa kristna lämnar området för att få en tryggare framtid. I ett land som Libanon, som officiellt har 50 procent kristna och lika stor andel muslimer går förändringen snabbt. I dag är bara en fjärdedel av invånarna i Libanon kristna.

– Sat 7:s vision är att stärka kyrkorna och de kristna i arabvärlden, sa Henri Aoun vid tioårsfesten i Beirut nyligen.

Sat 7 är ett unikt ekumeniskt projekt som har stöd från kyrkor och missionsorganisationer i alla läger.

Vid starten för tio år sedan spelade EFK-missionären Erling Wennemyr en avgörande roll i uppbyggnaden av den nya tv-kanalen. Han arbetade nära Sat 7:s vd Terry Ascott på huvudkontoret på Cypern under uppbyggnadsskedet.

Även pingströrelsens TV-Inter fanns med från start. Det var dåvarande TV-Interchefen Tore Pansell samt Mellanösternmissionären Bengt-Åke Bengtsson som beslutade att dra igång barnprogramsproduktion i Sat 7.

– Barnprogrammen As Sanabel är fortfarande det mest dominerande programmet i Sat 7:s utbud, säger Arne Winerdal på TV-Inter. Hälften av all respons kommer från detta program som numera är en gemensam storsatsning av bland annat svenska TV-Inter och danska tv- och radiobolaget KKR.

Sat 7 har i dag stöd av ett 25-tal missionorganisationer och kyrkor – bara i de nordiska länderna. Varje år kanaliseras mer än tio miljoner kronor till Sat 7 bara från Norden.

Merparten av intäkterna på totalt cirka 70 miljoner kronor kommer från USA.

– Det finns stora planer för framtiden, även om ekonomin ständigt är ett stort trosprojekt, säger Arne Winerdal. Det finns planer för fler tv-kanaler, till exempel för barn.

Källa: Världen Idag, Datum: 2006-06-15 För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.varldenidag.se/

Världen Idag