Initiativet Bevara äktenskapet har under fyra månader samlat namn till stöd för att äktenskapet ska vara förbehållet föreningen mellan man och kvinna. Under återstående månader ska aktiviteterna intensifieras.

De senaste åren har det höjts röster för att göra nuvarande lagstiftning om äktenskapet könsneutralt, vilket fått ett stort antal kyrkor och samfund att gå samman i en kampanj till stöd för det heterosexuella äktenskapet.

Under sommaren kommer aktionen att trappas upp med målet att nå 100 000 namn. Förutom att finnas med på evenemang av olika slag under sommaren, för att samla namn, lanseras nu ett antal tips och råd till hjälp för engagerade att sprida information om satsningen.

– Vi ser ett växande intresse från enskilda att göra konkreta insatser för uppropet. Det är på grund av detta vi nu kommer med 15 olika tips och idéer, som ska underlätta för till exempel lokala insamlingsinitiativ, säger Stefan Gustavsson, talesman för aktionskommittén bakom initiativet i ett uttalande.

Man föreslår bland annat enskilda att bli ”ambassadör” för uppropet och samla in underskrifter på någon ort. Man uppmanar vidare att göra sin röst hörd i media till stöd för det traditionella äktenskapet.

Även om målet, på 100 000, kan tyckas avlägset tror initiativtagarna på multiplikationseffekten och uppmanar de som skrivit att rekrytera andra i deras omgivning.

Namnen ska i höst överlämnas till statsminister Göran Persson.

Vi har tidigare berättat om att en rad kända profiler har undertecknat uppropet.

Utöver en rad ledare för religiösa sammanhang har även fotbollsspelaren Abgar Barsom och boxaren Paolo Roberto skrivit under.

Annika Lokrantz Bernitz jurist, Ulf Bernitz professor och advokaten Rolf Åbjörnsson samt journalisten Siewert Öholm har undertecknat namninsamlingen.

Källa: Världen Idag, Datum: 2006-06-28 För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.varldenidag.se/

Tidningen Världen Idag