Ett trettio meter högt kors ska resas på Sveriges geografiska mittpunkt. Men projektet har varit långt ifrån okontroversiellt. Det har krävt 20 års väntan, folkomröstning, och till och med en lagändring. – Går allt som planerat ska vi beställa korset nu i dagarna, säger prästen och initiativtagaren Karl Åkerblom.

Den 23 juni firar Karl Åkerblom jubileum. Det var nämligen datumet, 1986, då det togs ett ekumeniskt beslut i orten Hassela om att bygga ett trettio meter högt kors i byn, vid foten av Älvåsen.
Eftersom orten, som ligger mellan Hudiksvall och Sundsvall, ligger ungefär på Sveriges mittpunkt, var tanken att det skulle vara en stark symbolisk handling.

– Inget är starkare än korset, förklarar Åkerblom.
Men det har inte bara gått som en dans på rosor.
När gruppen sökte bygglov för bygget blev det avslag i alla instanser innan självaste regeringsrätten sa ja, och dessutom var tvungna att skriva om lagen.

– Ja, nu finns det faktiskt ett tillägg som säger att man får bygga trettio meter höga kors, berättar Åkerblom.

Folkomröstning Men året därpå anordnades en folkomröstning kring förslaget i bygden, där det blev ett rungande nej med hela 75 procent och projektet lades ned.

– Nu är det dock en helt annan situation, säger Åkerblom, som berättar att efter ett nytt bygglov under hösten 2004, nu korset ligger närmare sin fullbordan än någonsin.

– Går det som planerat startar bygget i September, det är bara en del av finansieringen som saknas.

I jubileumsdagarna hoppas Karl Åkerblom nu få beställa det kors som han väntat på i över 20 år.

– Jag har känt mig kallad att bygga det. Korset står för det finaste tillvaron har att erbjuda.

Biskopsuppmuntran När han tänker tillbaka på åren minns han gärna hur förra ärkebiskopen Bertil Werkström uppmuntrade initiativet.

– Det var en väldigt bra biskop, säger Åkerblom, som redan 1989 fick biskopens personliga stöd i ett brev tillägnat kampen för bygget. Där förklarade Werkström bland annat hur de första kristna i landet ofta reste kors på de platser som de skulle fira Gudstjänst.

Men att det skulle ta ytterligare sjutton år, och två ärkebiskopsperioder ytterligare innan det fick resas ett i Hassela kunde han knappast ana. Korset kommer att resas tillsammans med ett kapell namngett efter Hälsinglands apostel, Sankt Staffan.

Källa: Världen Idag, Datum: 2006-06-28 För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.dagen.se/

Tidningen Dagen