Söndagen den 23 juli, 2006 vigdes vår käre broder Deyroyo Samuel till Abouna Deyroyo Samuel av Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas tillsammans med fyra andra bröder.

Många av oss önskade att vi kunde närvara vid vigningen men vi får trösta oss med att vigningen var jätte vacker i sin enkla form.

Vi tackar Herren för detta vackra glädjebesked och ber om Abouna Samuels välmående och stor framgång i hans teologiska studier i England.

Barechmor* Abouna! (Se fotnot nedan)

Nedan följer bilder samt text från Fumo d’Dahbo (Johannes Chrysostomos) om Prästerskapet.

Fumo d’Dahbo (Johannes Chrysostomos) skriver om Prästämbetet:

Prästämbetet är ett stort bevis på kärlek till Kristus. Finns det någon större vinst av detta att få ge det synbara bevis på kärlek till Kristus som Kristus själv framställde? Han sade ju till den främste av apostlarna: Petrus, älskar du mig? När Petrus sade ja, fortsatte han: Älskar du mig, så var en herde för mina får. Mästaren frågade inte lärjungen för att själv få veta. Han som rannsakar allas hjärtan behövde inte göra det. Men han ville lära oss, hur angelägen han är om vården av dessa hjordar. Det är helt klart och tydligt att en stor lön väntar den som gör dig möda med det som Kristus sätter högt. Vi kan se sådana som sörjer för våra tjänare eller husdjur, och vi tar det som tecken på kärlek till oss, fast det bara rör sig om sådant som an köpas för pengar. Vilken nåd skall han då skänka åt dem som är herdar för den hjord, som han inte köpt för pengar eller annat sådant, utan med sin egen död, han som gett sitt blod som betalning för den hjorden?

Det kräver en stark själ. Det rör sig vidare om en strid som är mycket större och hårdare. Här är det inte fråga om kamp med vargar, det är ingen fruktan för rövare och ingen tanke att pesten skall härja i hjorden. Mot vem utkämpas kriget? Med vilka skall man strida? Hör vad den salige Aposteln Paulus säger: Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

*Barechmor är sammansatt ord bestående av ”barech”=välsigna samt ”mor”=Herre. Den Syrisk Ortodoxa Kyrkan är unik med att använda denna hälsningsfras för Prästämbetet.

Religionsutskottet