Den 15 juni 2006 var det dags för den första kören att anlända till Norrköping för inspelning av sin hymn. Kören från SOKU- Göteborg, var väl förberedda och arrangörerna var väldigt nervösa. Hur skulle detta gå?

Jo det skulle inte kunna ha gått bättre. All ära till vår Herre i höjden. Amin! Efter många motgångar och med många olika strukturella växlingar på projektet har man nu med Guds hjälp verkligen kommit igång.

Från landets olika håll kommer körer att åka till Norrköping för att spela in sin hymn och på så sätt representera sin lokala SOKU- förening i SOKU:s jubileums CD med kyrkomusik.

CD:n är ett projekt som ger oss kristna syrianska ungdomar en möjlighet att bevara våra kyrkohymner.

Samtidigt som det är ett sätt att samla alla våra körers vackra röster på en och samma CD. För inspelning i studion Realtime Recordning i Norrköping har vi Stefan till vår hjälp.

Ett flertal körer står nu på tur för inspelning. CD:n planeras att vara klar i september och lanseras under SOKU:s 10-års jubileum.

För vidare frågor kan ni kontakta Projektgruppen

Gunilla Togan 070-490 17 65

Mansura Ogur 070-910 09 26 Susan.Cakar 070-999 22 76

SOKU:s cd-projektgrupp