NORRKÖPING. Biskop Martin Lind, svenska kyrkan, biskop Sten-Bertil Jacobsson, katolska kyrkan, pastor Rainer Refsbäck, Adventskyrkan och Fader Josef Dag från Syrisk ortodoxa kyrkan.

Alla har dem gemensamt att de ska predika under sommaren på Capella Ecumenica i S:t Anna skärgård. – Sommarens gudstjänstprogram är klart och från den 7 maj till 10 september kommer vi som vanligt att ha värdar stationerade på ön Västra Gärdsholmen, där Capella Ecumenica ligger, säger ordföranden C-G Karlsson.

De nämnda prästerna, visar verkligen vilken ekumenisk verksamhet över de olika trossamfundens gränser, som bedrivs på Capella Ecumenica.

Förutom de nämnda präster märks i predikolistan även pastor Christer Johansson från Norrköpings missionsförsamling, pastor Anton Sjöström, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, ärkediakon Ralph Törner, Den Heliga katolska kyrkan, pastor Jörgen Algesund från baptistsamfundet, pastor Inga-Märtha Isacson från Korskyrkan, diakon Karl-Erik Jarerot från romersk katolska kyrkan och pastor Anne-Lill Rosenberg-Eriksson från metodistkyrkan.

Källa: Folkbladet, Datum: 2006-04-06

För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.folkbladet.se

Folkbladet