Sida ger extra pengar till hjälporganisationer för arbetet i Libanon. Men privatpersoner sviker än så länge katastrofinsamlingarna. – Ett skäl är att många är på semester, säger Johan af Donner, kommunikationschef på svenska Röda Korset till Dagen.

På grund av att den humanitära situationen i krigsdrabbade Libanon stadigt förvärras, har Sida nu beslutat att ge extra stöd till flera svenska hjälporganisationer.

Sex miljoner kronor ska gå till Räddningsverket, 2,6 miljoner till Diakonia och en miljon vardera till Svenska kyrkan och Svenska Missionsrådet. Tidigare har också Röda Korset tilldelats en summa från Sida på tre miljoner kronor.
– På många håll är mat och andra förnödenheter redan slut. Det är svårt att nå ut till många platser, men genom att samarbeta med flera organisationer kan även mäniskor i avlägsna och isolerade områden få hjälp, säger Doris Attve, ställföreträdande chef för Sidas humanitära enhet.

Däremot är det trögt att få den vanlige svensken att skänka pengar till de krigsdrabbade områdena. – Många är ju på ledigheter och så har det historiskt sett varit mycket svårare att samla in pengar till krigshärjade områden än till naturkatastrofområden, berättar Johan af Donner.

Klarar inte målet Medan Röda Korset gått ut med en appell på 600 miljoner kronor, det vill säga vad de tror slutnotan för hjälpinsatserna hamnar på, har svenska Röda Korset bara fått ihop runt 200000 kronor. Då brukar ändå den svenska filialen bidra med omkring tio procent av kostnaderna, berättar Johan af Donner. – Vi kommer inte att klara av att ge 60 miljoner hur bra det än går. Men jag tror att folk kommer att komma igång med att ge efter helgen, säger han. Behovet är akut och även Lutherhjälpen har gått ut med en kollektvädjan som hittills samlat in uppemot 50000 kronor. Källa: Dagen, Datum: 2006-08-04

För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.dagen.se

Dagen