Den efterlängtade dagen var nu kommen, 14 deltagare och 6 ledare hade denna dag samlats för att tillsammans överleva de kommande nio dagarna, 25/7-2/8, under den så kallade ”sommarkursen”, som skulle äga rum i Marielunds Katolska Stiftsgård, Ekerö. Förväntningarna var höga och farhågorna var stora, men med Guds hjälp och med varandra, skulle vi klara oss.

SOKU hade detta år valt att göra en sommarkurs här i Sverige för intresserade ungdomar. Kursen skulle innehålla allt från Syrianska till bibelkunskap, kyrkofäder, kyrkohistoria och annan välbehövlig kunskap för livet.

Det var inte så mycket vi visste när vi anlände på kursgården, förutom att schemat var tufft och att det skulle bli intensivt och effektivt arbete på plats. Alla hade vi samma mål och strävan, vilket var att tillsammans utvecklas fysiskt men främst andligt i Herren Jesu Kristi namn.

En vanlig dag bestod av morgonbön, minst två föreläsningar, kvällsbön, meditation/sångstund, egen tid att disponera till sina studier samt någon annan aktivitet. Det vill säga minst fem lektioner dagligen.

Utöver dessa schemalagda pass delades deltagarna in i tre grupper, där de tillsammans skulle arbeta med dagböcker, förbereda och genomföra meditationer. Dessutom skulle man även sköta olika sysselsättningar varje dag för allas välbefinnande (exempelvis städning).

Intensivt var det, men detta hindrade inte deltagarna från att ha roligt och trevligt ihop. Med Guds hjälp så lyckades vi genomgå, erfara och lära oss väldigt mycket för att inte glömma minnena vi skapade för livet.

En lek som uppskattades väldigt mycket av både ledare och deltagare var ”Nisho”. Nisho är ett litet kors av plast som varje morgon tilldelades en person i huset. Dennes uppgift var i sin tur att försöka locka de andra till att tala svenska. Om man inte använde de syrianska fraserna som vi hade fått av Malfono Michel Issa som vi skulle lära oss fick man korset och ett slags ”straff” vid kvällstid. Meningen var att korset skulle gå runt från person till person tills det att klockan slagit runt 21.00. Då var det nämligen dags att avslöja vem som hade Nishon! Ifall det var en av deltagarna som hade Nisho, skulle ledarna tillsammans utse ett ”straff” för denne deltagare. Men om en ledare hade Nisho, så var det ombytta roller där det var deltagarna som fick utse vilket ”straff” ledaren skulle få.

Bli inte förvånade när jag säger att det oftast var en ledare som hade Nishon, vilket bara gjorde det roligare för oss alla.

Slutet närmade sig för kursen, dagen vi alla fruktade, dels för att vi skulle ha två prov, ett stort syrianska prov med Malfono Michel och sedan ett kärleksprov med Malfono Yuhanes Kurt och Malfonitho Sandra Özmen. Men främst också för att vi skulle skiljas åt och bege oss hemåt.

Efter utdelningen av betyg, priser, gåvor samt alla tacksägelser var det dags för den sista måltiden. Och efter den underbara måltiden fanns det inte mycket mer att göra än att ta farväl av varandra.

Till en början var vi främlingar, det var bara massa nya ansikten framför oss, men nu hade det verligen känts att vi var bröder och systrar i Herren Jesus Kristi namn. Bara tanken på att vi skulle lämna varandra och allt annat fick oss att se bli sorgsna.

Farvälen blev långa och känsliga, men med Guds hjälp gick allt bra till slut.

Deltagarna från SOKUs sommarkurs i Marielund vill först och främst tacka Herren för att Han välsignat denna resa och för att Han låtit denna kurs bli av. Vi vill likaså rikta ett stort TACK till alla ledare, föreläsare och kockar, som i Herrens namn tagit sig tid att dela den med oss och göra denna vistelse till en oförglömlig resa som kommer att sitta djupt inne i våra hjärtan i evigheter.

Vi vill önska er lycka till med ert fortsatta arbete för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dess ungdomar. Må Gud stärka er alla!

”Jesus sa: Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matt 9:37-38

Ett stort tack till alla präster, malfone, ledare, föreläsare och kockar: Malfono Michel Issa, Malfono Yuhanes Kurt, Malfono Imad Marouki, Sandra Özmen, Feride Tas, Gabriella Kilic, Madlin Kurt, Stefan Aydin, Lucia Cicek, Abona Khoury Suleyman Wannes, Murat Posluk, Robert Abraham, Benjamin Aktas, Göran Basth och alla andra som har medverkat.

Deltagare: Isa Aydin, David Özmen, Daniel Gilerman, Azize Kurt, Gabriella Kurt, Antonia Josufsson, Elisabeth Aydin, Merta Kilic, Georgia Mushe, Rebecca Tas, Zakia Hanouch, Janet Tuz, Maria Issa, Linda Yousef

Georgia Mushe,Mediautskottet