Det hela startade i Aten på Kyrkornas Världsråds konferens då SOKUs f.d ordförande Gunilla Togan träffade Fader Heikki från Finsk Ortodoxa kyrkan. Fader Heikki ville väldigt gärna att en av våra syrisk ortodoxa körer skulle dela på en festival i Helsingfors under augusti månad. Det skulle vara ett läger för barn och ungdomar mestadels från Finland och Ryssland. När körfestivalen närmade sig skickades en inbjudan till St. Kyriakos kyrkokör i Norrköping som valde att tacka ja till denna inbjudan. Det blev en succé och därför valde SOKU att även i år skicka en Syrisk ortodox kör till denna körfestival. Eftersom SOKU-Örebro vann den senaste körturneringen skickades en inbjudan till denna kör som valde att åka på denna resa.

Resan som genomfördes till Finland den 5-10 augusti med kyrkokören från S:ta Maria kyrkan i Örebro tillsammans med abuna Jakob Kasselia känns svår att beskriva eftersom vi varit med om så mycket under dessa 5 dagar.

Det vi har upplevt tillsammans under festivalen är något som kommer sitta kvar i våra minnen en lång tid framöver. Att resa till Finland skulle bli spännande, men samtidigt ett stort uppdrag för oss eftersom Örebros kyrkokör skulle få äran att representera hela den Syrisk Ortodoxa Kyrkan på plats.

De kyrkor som fanns representerade i denna festival var den Finsk Ortodoxa Kyrkan, Rysk Ortodoxa Kyrkan och den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Dessutom fanns det en hel del besökare med olika nationaliteter som ville ta del av dessa konserter, präster/munkar, turister och olika församlingsmedlemmar.

Ett tufft schema väntade oss de första dagarna vi anlände. Gruppen skulle nämligen närvara under flera gudstjänster, kvällsböner, konserter och andra aktiviteter som hade anordnats inför denna festival. Men trots att resan tog på krafterna försökte gruppen att ge ett gott intryck och ge sitt yttersta under konserterna och gudstjänsterna när gruppen skulle uppträda.

När S:ta Marias kyrkokör från Örebro framförde sina psalmer var det inte alls likt de andra körerna. Rytmen, tonerna och klädseln såg nämligen annorlunda ut. När vår syrisk ortodoxa kör hade framfört sina psalmer kom det ibland fram människor som undrade om de kunde få veta mer om vår kyrkomusik, vilket var både glädjande och ärofyllt för oss att kunna berätta mer om. Som tur var hade vi förberett oss och SOKU hade skickat med cd-skivor med kyrkomusik och annat material för den intresserade som ville veta mer om vår kyrka eller lyssna till dess kyrkomusik. Det kändes som en ära för oss att kunna få chansen att berätta om vår kyrkohistoria, våra heliga kyrkofäder, det syriska språket och vårt arbete i Sverige, vilket gjorde besökarna glada. Genom vår närvaro under alla dessa arrangemang har vi kunnat berätta om det ungdomsarbete som SOKU arbetar för och om vår kyrkas uppbyggnad samt kyrkliga traditioner. Vi har samtidigt knutit kontakter med människor i de olika kyrkor/katedraler som vi gärna vill fortsätta ha kontakt med i framtiden.

Från SOKU lämnades det även över gåvor i form av två böcker om Turabdin som innehåller massa bilder som är förknippade med vår kyrka och vår kultur samt traditioner. Dessutom tilldelades präster och andra ledare på plats olika skivor med kyrkomusik, t-shirtar, St. Abrahams teaterfilm, böcker m.m vilket gjorde dem oerhört glada och tacksamma. Liknande initiativ som denna festival välkomnas varmt i fortsättningen och är en viktig del av det arbete som får våra kyrkor att närma sig varandra i Kristi enhet.

Vi tackar Herren för denna välsignade resa och allt det goda som den medfört! Låt oss tillsammans försöka minnas sanningen som hur våra kyrkofäder (trons förvaltare) kämpade och gav sitt liv för kyrkan. Det är kanske först då som vi inser vilken ovärderlig skatt som vi fått i uppgift att förvalta!

SOKU vill även tacka alla som ställt upp under resans gång. Ett speciellt tack riktas till SOKU, S:ta Marias kör i Örebro samt abuna Jakob Kasseila för hans deltagande under denna körfestival. Må Herren välsigna alla som arbetar och lägger ner tid, möda och visar engagemang för kyrkans arbete.

Må Herren förbarma sig över oss alla och välsigna det ekumeniska samarbetet mellan olika kyrkor!

Vill ni läsa mer detaljerat om resans innehåll så är ni välkomna att läsa dagboken som skrivits av några deltagare ur S:ta Marias kyrkokör. Dagboken publiceras inom kort här på hemsidan…

SOKUs Mediautskott