Den pensionerade syrisk ortodoxe biskopen Hans Höghet Mor Dioscoros Luka Shaya avled under fredags morgonen i det syrianska stiftet av Aleppo, Syrien.

Hans Höghet biskop Luka föddes i Bartella Irak den 10 februari 1929. Den 1 december 1963 vigdes han till biskop för patriarkatet av den framlidne patriarken Moran Mor Ignatius Jakob III, och under vigningen fick han namnet Mor Dioscoros. 1966 blev han biskop av Jerusalem och det Heliga landet fram till 1980. 1980 blev han biskop i Mor Matta klostret i Irak och där tjänstgjorde han i 26 år, och under sommaren i år pensionerade Hans Höghet.

Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas meddelade Mor Gregorius Johannes Ibrahim att biskopens kvarlevor skulle flyttas till Mor Matta klostret för att begravas och samtidigt informerade den patriarkaliske sekreteraren Mor Athanasius Elia Bahi dem syrisk ortodoxa biskoparna.

Hans Höghet Mor Dioscoros Luka har under sin tid som biskop blivit en stor förebild för prästerskapet. Med sin vishet och stora hjärta har han satt spår i många människors liv.

SOKU hann träffa biskopen under sommaren 2005 i Homs Syrien under sin kurs i S:t Ephrem klostret och här blev biskopen informerad om SOKU och dess arbete för det syrianska folket och den syrianska ortodoxa kyrkan och biskopen blev väldigt förtjust i detta och välsignade SOKU och uppmuntrade till ytterligare arbete.

Biskopens kvarlevor mottogs av hundratals människor och representanter från olika kyrkor och myndigheter. De biskopar som fanns närvarande vid mottagandet var bland annat Mor Timotheos Mousa Al-Shamani den nuvarande biskopen för Mor Matta klostret i Irak, Mor Gregorius Saliba Shamoun biskop i Mosul, Mor Severius Ishak Saka biskop för S:t Ephrem Seminariet, Irak. Mor Dioscoros tjänstgjorde som biskop i 43 år och blev 77 år gammal.

SOKU framför sin djupa sorg och kondoleanser till den Syrisk-Ortodoxa kyrkan och dess överhuvud Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas, Biskopens familj samt hela det syrianska folket.

Bilder från mottagandet i Mor matta Klostret i Irak

Josef Aslan MU, Stefan Aydin och Tomas Lahdo