De koptiska ungdomarna i Europa anordnar årligen en ungdomskonferens under en helg någonstans i Europa. I år hölls denna 6:e konferensen, European Youth Mission, i Österrikes huvudstad Wien, den 25-27 augusti. Temat på konferensen var ”Ethics, Technology and the Church”.

Vi fick äran att få delta på denna ungdomskonferens åt Studieförbundets Bilda vägnar. Syftet var att vi skulle närvara för att dra lärdom och få inspiration till att anordna en orientalisk-ortodox ungdomskonferens i Sverige. Denna planeras att äga rum till hösten 2007 tillsammans med Studieförbundet Bilda och de ungdomsförbund som tillhör den orientalisk-ortodoxa kyrkan, vilka idag är SOKU, UI och Koptiska Ortodoxa Ungdomsförbundet.

Årets konferens hade samlat cirka 400 personer från ett tiotal olika länder till St. Antonius Koptiska kloster, i Obersiebenbrunn en bit utanför Wien. Bland deltagarna hade också ett stort antal präster, munkar och biskopar från olika delar av världen samlats.

Konferensen började med en introduktion som hölls av Ibrahim Samak, Vice Ordförande för organisationen African Hope som står bakom detta evenemang. Därefter hälsades alla välkomna av Biskop Gabriel från Wien.

Under konferensens tre dagar föreläste bland annat ungdomsbiskopen Biskop Moussa från Egypten, Biskopen Antonius från Syd-Afrika samt Biskop Angaelos från England. Ungdomsbiskopen Biskop Moussas föreläsning handlade om hur kyrkan och religionen passar in i det teknologiska samhället som vi är omringade av idag. Han tog upp en hel del fördelar men även nackdelar med den nya teknologin. Han anser att dagens teknologi är bra så länge man använder den på rätt sätt, men det får inte gå i överstyr.

Biskop Antonius från Syd-Afrika lärde bland annat ut en kristen sång på olika afrikanska språk och hela församlingen sjöng med, stora som små.

Biskop Angaelos från London föreläste om temat materialismen och att vi i dagens samhälle är alldeles för materialistiska och att vi istället bör koncentrera oss mer på det andliga livet och bönen. Han hade en åsikt om att vi ungdomar ska lära oss att be till helgonen, för att de ska be för oss och därmed skapa en relation med dem. Han ställde frågan ”How do I live this life of holiness”? Världen är fylld av frestelser och synder och det spirituella livet är en gåva från Gud. Vi måste vilja ha det och sedan kämpa för att få det. Vi försöker leva ett andligt liv men faller ofta och därför har Herren hjälpt oss, genom att man kan bikta sig.

I programmet fanns dessutom en tävling, där deltagarna från varje land fick rita upp sin egen flagga samt något som representerar deras land. Utöver detta sattes det även poäng i ett framträdande som de framförde på lördag kväll. Vissa valde att framföra en teatersketch och andra att sjunga en sång.

Varje morgon började med en gudstjänst på ca 3 timmar i klostrets kyrka och därefter satte man igång med programmet, även om de vissa gånger var svårt att hålla sig till tiderna och planerna. Det var dock roligt att se att evenemanget samlat så många ungdomar, präster, munkar och biskopar från världens alla hörn. Mycket kärlek, glädje och gemenskap fanns i luften.

Vi fick också tillfället att prata med en del av dessa biskopar och präster, bland annat Biskop Moussa och Biskop Antonius som vi under en kväll fick ha samtal med i mindre grupp tillsammans med representanterna från Sverige.

Vi tackar Bilda för att vi fick delta i denna konferens som vi anser vara till vår fördel för kommande konferens.

Bilder från konferensen

Feride Tas och Marieros Hannon