De två diakonerna Besim Kurt och Malak Ulger vigdes söndagen den 24 september till diakoner i S:t Afrems Syrisk Ortodoxa Kyrka i Södertälje av Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas, den Syrisk-Ortodoxa Kyrkans ärkebiskop i Sverige.

Detta är den sista vigningen inför prästvigningen som kommer att äga rum i Göteborg och Västerås.

Diakon Besim Kurt lärare i S:t Johannes kyrkan i Hjällbo, Göteborg kommer att vigas till präst för den syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Johannes, söndagen den 1 oktober av Hans Höghet Mor Dioscoros Benjamin Atas. Prästvigningen kommer att inledas med en gudstjänst kl 13.00 och därefter följer prästvigningen. Diakon Besim Kurt har tidigare studerat i Saffrans klostret i Turabdin, Turkiet, och har in flera år undervisat diakoner och diakonissor i S:t Johannes kyrkan.

Diakon Malak Ulger kommer att vigas till präst för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan S:t Koriakos i Västerås. Detta kommer att ske under ledningen av Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas och kommer äga rum söndagen den 29 oktober kl 12.00. Diakon Malak Ulger har tidigare studerat i S:t Gabriels kloster i Turabdin/Turkiet, och är sedan tidigare bosatt i Tyskland.

SOKU kommer i fortsättningen att publicera flera reportage om dessa vigningar, samt publicera bilder från vigningarna på hemsidan så småningom.

SOKU framför sina gratulationer till Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, patriark för den Srisk Otodoxa Krkan, Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas, och församlingarna S:t Johannes och S:t Koriakos. Vi önskar de båda diakonerna välgång samt Herrens rikliga välsignelser i deras vardagliga arbete i församlingen.

Josef Aslan MU, Stefan Aydin styrelsen.