Förra helgen firade Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 10 år. Det bjöds på stora festligheter med inslag av teater, dans, mat och musik.

Världen Idag har intervjuat Daniel Yalin som sitter med i SOKUs styrelse.

Ert förbund fyller tio år i år, hur har ni firat?

– Under flera månader har det varit förberedelser för detta jubileum och väldigt många människor har ställt upp och hjälpt till med allt som behövde ordnas. Jubileet har firats på flera olika sätt men det viktigaste har ändå varit vår andliga gemenskap som fört samman hundratals människor.

Vi anordnade en vacker och gripande teaterföreställning som handlade om den Förlorade Sonen och som blev en stor succé. Bakom denna teaterpjäs fanns ett 30-tal ideellt arbetande ungdomar från SOKU:s lokala föreningar. Alla hjälptes åt för att göra detta projekt möjligt.

SOKU har även producerat en ny cd-skiva med syrisk ortodox kyrkomusik där stiftets egna kyrkokörer sjunger vackra hymner och vi har ordnat olika utställningar som visar våra aktiviteter de senaste 10 åren. Förbundet har till jubileet också tagit fram en dokumentärfilm, som består av olika klipp från aktiviteter från de gångna åren.

Ni har firat ordentligt förstår jag. Kan du ge ett axplock av något som varit minnesvärt under dessa år?

– Denna jubileumsdag kommer att förbli kvar i våra tankar en lång tid framöver samtidigt som det under tidigare år funnits annat glädjande som Gud låtit inträffa i vår verksamhet. Bland detta kan vi nämna St. Abrahams teaterpjäs som ägde rum 2004 och som sammanlagt lockade cirka 1000 åskådare till de två teaterföreställningarna. Föreställningen handlade om ett av kyrkans helgon, St. Abraham som levde under 300-talet och som under sitt liv kämpar för att få tillbaka de förlorade fåren till kyrkan igen. Att se våra ungdomar åstadkomma en så vacker pjäs att ingen som såg pjäsen gick därifrån oberörd, är helt klart Guds kraft.

Under 2005 anordnades också en sommarkurs i S:t Afrem klostret i Syrien (sätet för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan) där man under tre veckor studerade det syriska språket, teologi, kyrkohymner och annat intressant i den fridfulla klostermiljön.

Glädjande har även varit att SOKU verkat för ekumeniska samtal och gemenskap, främst inom den ortodoxa kyrkan. Vi har kunnat skapa relationer med flera Ortodoxa kyrkor hemma i Sverige och utomlands, vilket bådar gott för framtiden.

Hur många medlemmar har SOKU idag?

– SOKU står för Syrisk ortodoxa kyrkans Ungdomsförbund och grundades 1996 av syrisk ortodoxa kyrkans ungdomar för ungdomar. SOKU är rikstäckande med 23 föreningar runtom i landet och har idag cirka 10 000 medlemmar runt om i Sverige.

SOKU vill verka för syrianska ungdomars intresse på det religiösa, kulturella och sociala planet. Vår uppgift är att arbeta för den Syrisk ortodoxa kyrkan och framförallt stärka ungdomsverksamheten genom olika aktiviteter. Detta för att ungdomarna ska stärkas i sin tro och identitet och känna ansvar för det fina och värdefulla arv de bär på.

Vilka värderingar vill ni förmedla till era medlemmar?

– Gud har använt SOKU som ett redskap för att nå ut till tusentals ungdomar som lever i ett mycket sekulariserat samhälle där tron får en allt mindre roll i människors liv. Vår förhoppning är att erbjuda ett alternativ för våra ungdomar och låta dem smaka på Guds ord, som förvandlar liv! Genom åren har vi bevittnat hur Gud har påverkat människor genom våra aktiviteter och att människor kommit närmare vår Skapare, vilket vi tackar Honom för. Vi är övertygade om att det inte finns någon bättre väg att följa än Herrens väg och det är detta vi vill förmedla till våra medlemmar.

Vad hoppas ni på i framtiden?

– Stora steg har tagits, men det är mycket kvar att göra. Vår stora vision är att alla syrisk ortodoxa ungdomar ska få känna och uppleva Guds kärlek i sina liv. Precis som vår Fader i himlen gav sin kärlek till sin älskade Son, vill också vi som förbund finnas där för alla barn och ungdomar genom att sträcka ut en hjälpande hand.

Vad vill ni förmedla till svenska ungdomar?

– Vi är tacksamma över att få leva i detta land där Gud öppnat vägar och gett oss många möjligheter att kunna sprida Hans ord för dem vilsna fåren. Det är sannerligen viktigt att vara en god förebild för andra människor och det är detta vi försöker leva upp till genom Guds nåd. Genom att vi försöker göra goda gärningar kommer människor förstå att vi är Jesu lärjungar och på detta vis prisa vår Fader i himlen. Ett liv utan Gud är sannerligen ett liv utan kraft!

Felicia Svaeren, Världen Idag