Den stora dagen hade äntligen kommit.
Dagen för att fira att SOKU nu har funnits i tio år.
Länge hade denna dag planerats och veckors och månaders arbete fanns bakom. Många sena kvällar och nätter fick man genomgå. Dock fanns det alltid kärlek och glädje, även vid de tuffa stunderna.

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund firade denna dag i framgångens tecken tillsammans med barn, ungdomar och äldre från Sveriges alla hörn.

Musik! Dans! Teater! Utställningar! Och en hel del annat var vad som bjöds.

SOKUs arbete började redan 1996 då ett frö såddes. Det frö som idag har vuxit till ett stort träd med många olika grenar och verksamheter. Några av kyrkans ungdomar samlades då och började planera den första körturneringen som sedan hölls i Örebro år 1997. SOKU har sedan dess, under åren anordnat en hel rad olika aktiviteter såsom körturneringar, bibeltävlingar, kurser, läger, resor, teatrar m.m. Genom dessa aktiviteter har man samlat den syrianska ungdomen i Sverige under kyrkans tak, för att skapa en gemenskap och stärka deras tro och identitet.

Den stora jubileumsdagen började med att Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas äntrade St Afrems lokal till ljudet av kilili rop, samtidigt som han invigde SOKUs jubileums gästbok genom att skriva en hälsning till förbundet.

På väg att inta sina platser fick man se en St Afrem lokal som man aldrig skådat den tidigare. Väggar var pyntade med fotoutställningar av SOKU genom tiderna, vackra bibelcitat fanns upphängda, helgonutställning på ett antal helgon prydde en annan vägg, fotoutställningar från lokala föreningar, en lång tidslinje över kyrkohistorien, en rithörna för barnen hölls och på scenen hängde en mäktig och stor handmålad skylt med texten SOKU 10 år, 1996-2006.

Konferenciererna Gunilla Togan och Emanuel Barhaido öppnade dagen med att hälsa alla välkomna till denna efterlängtade stund. Även jag passade sedan kort att hälsa alla välkomna och lämnade sedan över till Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas som höll ett tal som sedan avslutas med att hela församlingen sjöng Fader Vår tillsammans. Dagen inleddes sedan med en filmvisning av delar från en dokumentärfilm om SOKU som har tagits fram. Man fick här ta del av SOKUs historia och få en inblick i hur allt började, genom gamla foton och videoklipp från olika kör och bibeltävlingar samt intervjuer av personer som var aktiva och delaktiga i grundandet av SOKU.

Därefter fick vi njuta av en mycket vacker framförd ”Moran Raheme’lajn” som sjöngs av den unga talangen från SOKU-Jönköping S:t Dimet, Ibrahim Ibrahimsson.

Efter lunchen, som serverades i St Afrem kyrkan var det nu dags för dagens stora höjdpunkt, den efterlängtade teaterföreställningen om den bibliska liknelsen, den förlorade sonen. Ett trettiotal ungdomar hade i månader förberett sig för detta och nu var det dags att framföra resultatet. Lokalen hade nu fyllts och det fanns inte många sittplatser över. Det kan med stolthet sägas att teatergruppen gjorde oss verkligen belåtna. Jag tror inte att någon gick därifrån oberörd. Med den inlevelse och de vackra sånginslagen berörde berättelsen om den förlorade sonen oss alla, på ett eller annat sätt. Teatergruppen hyllades med stora applåder och tackades av med små presenter. Ett speciellt tack framfördes till Yuhanes Kurt som varit regissör och ansvarig för hela teaterprojektet. Liknelsen speglar bland annat den förlåtelse som vår himmelske Fader ger oss och vägleder oss andra att vara ödmjuka mot varandra och ge kärlekens förlåtelse till vår nästa. Med Guds hjälp önskar vi att teaterverksamheten fortsätter växa inom SOKU och att fler bibliska budskap förmedlas genom olika teaterföreställningar.

Efter detta var det dags för en kort paus och folk fick tillfället att träffa gamla bekanta och även skapa nya kontakter. Föräldrar fick chans att träffa varandra och se vilka deras barn umgåtts med varje helg, och även dem skapa nya kontakter. Under pauserna fick man också lyssna på SOKUs jubileums CD som tagits fram med hjälp av SOKUs kyrkokörer där man kunde få njuta till vackra syrianska kyrkohymner. CDn blev en stor succé och såldes som smör under dagen. En del av gästerna minglade i den gemytliga atmosfären och pratade igen gamla tider medan andra passade på att skriva i SOKUs gästbok.

Dagens program fortsatte och tiden hade nu kommit för att framföra SOKUs innerliga gratulationer till Hans Nåd Mor Dioskoros Benjamin Atas, som även han i år firar sitt 10 års jubileum som biskop. En mycket slående dikt framfördes på syrianska av ärade malfono Elias Seven och därefter överlämnade vi en specialdesignad tavla som gåva till biskopen.

Jag har fått äran att ta del av SOKUs arbete de senaste åren, men det finns personer som har varit inblandade i SOKUs arbete redan från grunden och som ända fram till idag fortfarande är ett mycket bra stöd för oss ungdomar, därför riktades ett speciellt tack till Johan Melkemichel, som har lagt ner en stor del av sin tid till kyrkans ungdomar.

Ett särskilt tack riktades även till SOKUs alla tidigare förbundsordförande, som med hela sin kraft, vilja och hjärta har fört SOKU framåt, under både framgångar och motgångar.

Ni har vattnat och givit solljus till det frö som Gud sådde.

Som nuvarande förbundsordförande fick jag äran att tacka av Maria Danho, Simon Posluk, Murat Posluk, Susanne Ayoub samt Gunilla Togan som alla har ägnat en stor del av sina liv åt SOKU, och som förbundsstyrelsen än idag har bra kontakt och samarbeten med. Som en liten gest för det arbete de uträttat, framfördes en specialdesignad SOKU-glasikon till dem alla.

Dagen avslutades efter detta med några kyrkohymner framförda av St Petrus & Paulus kör i Norsborg, därefter hjälptes alla funktionärer åt att förbereda inför kvällens jubileumsfest som skulle äga rum i samma lokal ett par timmar senare.

Jubileumsfesten inleddes med sång av de syrianska tjejerna, Maria och Maria i M+, som tidigare vunnit lilla melodifestivalen, och fortsatte sedan med en dansuppvisning av Norsborgs syrianska dansgrupp. Därefter lämnades gåvor över från Syrianska Ungdomsförbundet, SOKU-Södertälje och Syrianska-Arameiska Kultur Idrottsföreningen i Norsborg. SOKU tackar hjärtligen för alla gratulationer och presenter.

Kvällen fortsatte till toner av legenden Fuat Ispir följt av ungdomstalangen Tomas Demir som inledde sitt uppträdande med en tillägnad hymn åt SOKU, där han framförde en mycket vacker ”Al Tarejk Ito” vilket vi tackar väldigt mycket för.

Dans och glada miner kunde under kvällen ses överallt. Alkoholfria drinkar förtärdes och under festen firade man också med en jubileumstårta då styrelsen tillsammans med utskott sjöng en sång om SOKU innan tårtan skars upp.

Jag tror att alla som har fått tagit del av SOKUs arbete är tacksamma över vad de har fått uppleva och känna, den syrianska gemenskapen och kärleken. Band har knutits mellan ungdomar och man har funnit vänner för livet. Jag själv tackar Gud för att jag har fått denna underbara chans, där jag har lärt mig otroligt mycket på vägen och samtidigt har utvecklats personligen och blivit stärkt i mig själv. Det är något man kommer ha en stor nytta och lärdom av i framtiden och jag hoppas att alla verkligen tar vara på denna chans.

10 år har passerat, mycket har hänt men det finns också mycket kvar att göra. Alltid finns det saker att förbättra och effektivisera, och fler barn och ungdomar att nå och engagera. Målet är att detta träd fortsätter att ge frukt för att få våra ungdomar att förvalta det arv och den rikedom som den Syrisk Ortodoxa Kyrkan bär på.

Jag ser ett hopp om en ljusnande framtid och tillsammans, genom det arbete som lagts ned de år som nu passerat, samt i det vi ämnar göra åren framöver, sår vi vårt hopp och vår tro som vi vattnar med tålamod och hoppas på att det bär frukt.

”Att vara kristen är att tro och hoppas, men för att hoppet och tron ska kunna bära frukt krävs tålamod”.

Mina hjärtligaste gratulationer och tack framför jag till SOKUs förbundsstyrelse, utskott och alla övriga som har varit med under förberedelserna.

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. (Matt 5.14-5.16)

Bilder från 10 års jubileumet kan ni hitta här >>

Förbundsordförande Feride Tas

Feride Tas, Förbundsordförande