Till alla barn i åldrarna mellan 10-13 år: det har nu blivit dags för SOKUs första kristna barnläger. Tanken är att även den yngre generationen ska få möjligheten att bli en större del av SOKUs framtida verksamhet. Därför anordnas nu en helg till barnens ära där de kommer att få ta lärdom av kristendomens viktigaste grunder och även få träffa barn från andra SOKU-föreningar i sin region och ha roligt tillsammans.

På grund av praktiska skäl och då det gäller yngre barn är detta barnläger i år riktat till SOKU-föreningarna i Östergötland där lägret kommer att hållas. Föreningar som inbjuds till detta är därmed: SOKU-Norrköping, St:a Maria, SOKU-Norrköping, St Kyriakos, SOKU-Linköping, St Georgis, SOKU-Linköping, St Markus samt SOKU-Motala.

Vi ber er i SOKU-styrelsen att informera alla barn och föräldrar om detta barnläger och dela ut informations och anmälningsblanketter bland era medlemmar. Vi vill också att ni ber er församlingspräst att informera om detta, de kommande söndagsgudstjänterna.

Barnlägret kommer att hållas:

Tid:Fredag eftermiddag 17 november – söndag 19 november
Plats:Tallbackens gård i Finnspång utanför Norrköping
Målgrupp:Medlemmar i åldern 10-13 år
Antal:ca 30-35 st
Anmälningsavgift: 200kr

Sista anmälningsdag är 6/11! I första hand får varje förening anmäla 7 barn. Övriga kan skrivas upp på en reservlista.

Under helgen kommer barnen att få lära sig en hel del olika saker, bland annat olika böner och hymner såsom Fader Vår och dess innebörd. De kommer att få lära sig om syrianernas ursprung och grunder om syrisk ortodoxa kyrkan, samtidigt som de kommer att få leka och ha roligt tillsammans.

Ett preliminärt program, med fler detaljer och kontaktuppgifter till ansvariga skickas ut till deltagarna, när anmälan är gjord. Tranport till och från lägret anordnas av SOKU.

Ett brev med ovanstående information, samt själva anmälningsblanketten är skickad till de berörda SOKU-föreningarna. För frågor, var vänliga att kontaka SOKUs förbundskansli.

Med vänliga hälsningar,
Förbundsstyrelsen

SOKU-styrelsen