För några dagar sedan kidnappade någon fundementalistiskt terroristgrupp i religionens namn två kristna präster i norra Irak. Kidnapparna krävde en lösensumma på 250 000 dollar för var av dem för att släppa de fria.

I förrgår fick vi, undertecknade kyrkor, det tragiska beskedet att en av prästerna lemlästades och halshöggs av sina kidnappare och sändes till sina anhöriga i delar i en kista. Vi befarar att den andre prästen riskerar samma hemska öde. De kristna kyrkorna förhandlade med kidnapparna och hade kommit överens om en lösensumma men utan resultat.

Åter har vissa grupper i religionens namn mördat och hotar oskyldiga människor av annan trosuppfattning. Den halshuggne prästen hade inte gjort någonting annat som förtjänade denna hemska och förnedrande behandling än att vara kristen.

Detta avskyvärda illdåd mot den mördade prästen visar bara att förföljelsen av kristna i Irak fortsätter och det finns inga tendenser till att dessa avtar utan tvärtom och riskerar att spridas över hela Mellanöstern.

Trakasserier och andra förföljelser mot kristna i Irak har varit vardagsmat efter Saddams fall. Hotelser om att bli dödad, bortrövande av kvinnliga familjemedlemmar, övertagande av egendom med våld och attacker på deras helgedomar har lett till massiv utvandring av kristna från Irak till Väst.

Vi fördömer å det bestämdaste detta avskyvärda illdåd och kräver att irakiska regeringen gör sitt yttersta att gripa och lagföra dessa bestialiska gärningsmän. Sådana här avskyvärda handlingar och illdåd riktade mot de kristna i landet skrämmer inte bara bort de utan också förstör flertusenårig religiös och kulturell historia. Därför måste förföljelserna i religionens namn mot kristna upphöra omedelbart.

Den irakiska regeringen liksom den amerikanska administrationen i landet är skyldiga att skydda de kristna. Om de inte kan eller har förmåga att göra det skall detta meddelas officiellt så att FN kan agera utifrån andra möjligheter. Vi uppmanar också andra ledande religiösa ledare och trosuppfattningar att fördöma och ta avstånd från denna och liknande terrordåd mot kristna.

Vi vädjar också till andra religiösa ledare att visa solidaritet med de kristna så att de inte jagas iväg från landet. För varje kristen som lämnar landet förlorar Irak en del av sin historia och leder till ytterligare splittring och förfall.

Södertälje den 18 oktober 2006

Syriska ortodoxa kyrkan i Sverige

Syrianska katolska kyrkan i Sverige

Kaldeiska kyrkan i Sverige

Maronitiska katolska kyrkan i Sverige

Koptiska ortodoxa kyrkan i Sverige

Olika organisationer i Sverige