De syrianska organisationer har under de gångna åren tydligt aviserat att situationen för de kristna minoriteterna i Irak inte är hållbar. Varje vecka får vi rapporter om att kristna misshandlas, kidnappas och på den senaste tiden halshuggs och kortfästs. Visst låter det som något osannolikt, men tro oss att dessa barbariska händelser har en tydlig ambition, vilket är att skrämma slag och tömma landet på den kristna urbefolkningen i Irak.

Världssamfundet och USA i spetsen har ett stort ansvar i upprättandet av tryggheten i det berörda området. Vi kan nu med facit i hand se att man inte lyckats något nämnvärt eftersom det upptrappade kriget inte minskat utan tvärtom eskalerat och situationen är nu utom all kontroll. Vi har någonstans innerst inne trott att den kristna befolkningen skulle få det bättre med Saddam Husseins fall, men frågan är om den tron endast har varit en fantasi, eller om så har skett?

De syrianska organisationerna (Syrianska Riksförbundet, Syrianska Ungdomsförbundet, Syriska ortodoxa kyrkans centralstyrelse, Syriska ortodoxa kyrkans Ungdom) organiserar tillsammans omkring 100 000 medlemmar. Vi har tidigare uppmärksammat Sveriges regering, EU och FN om vikten av att skydda de kristna minoriteterna och dess tillhörande kulturarv. De förekomna händelserna är inte endast aktioner för att splittra Irak utan även tydliga försöka till att förinta en folkgrupp och kultur som funnits i området i flera tusen år. Den syrianska folkgruppen härstammar från ur befolkningen araméer och är en av flera kristna minoriteter i området. Vi är helt övertygade om att det vore förödande för Irak och västvärlden om dessa folkgrupper utrotas och ett enormt misslyckande för oss alla om vi inte lyckas beskydda dem.

Med anledning av det ovan angivna och de senaste konkreta handlingarna som inneburit att en präst kidnappats och därefter halshuggits och händelsen med korsfästandet av en 14 årig kristen pojke och våldtäkterna mot 13 stycken flickor, ställer vi oss starkt kritiska till den tama inställning som Sverige och FN fört i avseende till de kristna minoriteternas situation i Irak. Vi ställer oss också konfunderade över att man inte vidtar några åtgärder eller agerar på annat sätt för att situationen skall förbättras. Vi uppmanar Sverige, EU och FN att agera innan hela den kristna befolkningen i området utrotats. Därför vill vi:

– att Sveriges regering tydligt fördömer aktionerna mot de kristna minoriteterna i området och omgående vidtar lämpliga åtgärder:

– att Sveriges regering lyfter upp de uppkomna händelserna till behandling i EU och FN och att man samtidigt tydligt signalerar till den amerikanska administrationen

– att Sveriges regering verkar för en resolution om beskyddande av de kristna minoriteterna och deras tillgångar i Irak

– att utrikesdepartementet inbjuder oss till överläggning/diskussion om situationen i Irak och mellanöstern

Vi vill avslutningsvis meddela att vi gärna bistår med den information och kompetens som vi har för att skapa en stabilare tillvaro för de kristna minoriteterna i Irak. Vi ser gärna också att utrikesministern meddelar oss om vad Sverige tänker göra för de uppkomna händelserna.

Med vänliga hälsningar Syrianska Riksförbundets Styrelse

Fotnot: Detta brev skickades till utrikesminister Carl Bildt den 25 oktober 2006 av Syrianska riksförbundet.

Syrianska Riksförbundet, syrianska-riks.org