”Han älskade kyrkan och dess helgon och har nu själv blivit ett helgon i den syrisk-ortodoxa kyrkan”
Den store högt salige, ”Tlitoy Tobe” Hans Nåd Mor Julius Cicek fördes till den eviga vilan i Herren den 29 november 2005. Och det är idag som vi firar denne store faders årsminne.

Mor Julius Yeshu Cicek föddes 1942 i övre Kafro i Turabdin, hans far var fader Barsawmo och hans mor (Bath-Qyomo) Sayde. Vid nio års ålder studerade han vid Saffransklostret (Deyr-ul-Zafaran) i Turkiet där han studerade syrianska, turkiska, arabiska och även teologi. 1958 vigdes han till diakon och blev sekreterare åt Hans Nåd Mor Philoxenos Hanna Dolabani. 1960 vigdes han till munk åt S:t Gabriels klostret där han även undervisade och kopierade många böcker med hans otroligt vackra handstil.

När fader Shabo Guenes, abboten av klostret gick i pension 1962, valdes fader Yeshue Cicek till abbot. 1969 vigdes han till präst av Mor Iwannis Ephrem Bilgic dern dåvarande biskopen i Turabdin. Efter detta kom han till Tyskland och här lärde han sig det tyska språket och han tog hand om det syrianska folket som hade lämnat Turabdin. Efter en inbjudan från USA:s biskop Mor Athanasius Yeshue Samuel, åkte Deyroyo Yeshu till USA där han var verksam 1975-1977. Under dessa år lärde han sig engelska och han tjänade de olika församlingarna här. Efter flera års studier i olika delar av världen återvände han 1977 till Europa och bosatte sig i Holland.

Samma år valdes han till ställföreträdare (fortfarande munk) för det nya stiftet av Central Europa. Han köpte och renoverade den nya kyrkan S:t Johannes Evangelisten som invigdes av Patriark Jakob III. 1978 startade Deyroyo Yeshu att publicera Kolo Suryoyo, en tidskrift för det syrianska folket.

1979 valdes han av Patriark Jakob III att vigas till Metropolit för stiftet, och han fick namnet Mor Julius. 1984 köptes det stora klostret S:t Ephrem med dess mark.

Klostret och markerna köptes 1984 men har hela tiden utvecklats sedan dess. En stor kyrka har byggts på området. Det speciella med denna heliga kyrka är att den har en stor begravningsplats för biskopar och präster under själva byggnaden. Detta påminner också om våra gamla kyrkor som finns i sydöstra Turkiet. I denna lokal finns plats för drygt ett 100-tal präster/munkar och även 4 platser för biskopar under altaret. På denna plats vilar två av våra stora biskopar, den ena Mor Athanasius Samuel före detta biskop av USA och den andra Mor Filixinos Elias som var biskop i Turkiet.

Sittandes på biskopsstolen, klädd i de vackra traditionella biskopkläderna och med det heliga korset i handen och den vackra biskopskräklan bars Hans Nåd Mor Julius Yeshue Cicek av sex munkar ut ur klostrets byggnad till den närliggande katedralen S:ta Maria på begravningsdagen.

Framför biskopen gick Hans Helighet Patriark Mor Ignatius Zakka I Iwas och med honom en stor skara biskopar, munkar och präster från hela världen. Medan ett femtiotal diakoner hyllades biskopen med vackra salighetsprisningar skrivna av bl.a. Sankt Efraim Syrern och Sankt Jacob av Sarug, hyllade även de gråtande kvinnorna biskopen. Stora som små, kvinnor som män, präster som munkar, alla föll de i tårar när denna stora biskop hyllades på vägen till S:ta Maria Katedralen. Det uppskattas att 15 000 fanns på plats i klostret för att bevittna denna heliga ceremoni.

Väl inne i kyrkan började den sedvanliga biskopsbegravningen som leddes av Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas. Förutom prästerskapet och biskopens familj fanns även många inbjudna representanter från olika myndigheter och ambassader på plats. Bland några av dessa kan nämnas representanter från Hollands kungahus, SUA (Syriac Universal Alliance), SOKU (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund), SRF (Syrianska Riksförbundet), SUF (Syrianska Ungdomsförbundet), Centralstyrelsen och från andra syrianska organisationer/föreningar från olika delar av världen. Likaså fanns även olika representanter från både Syriens och Libanons ambassader. Representanter från de olika kyrkliga grenarna som finns representerade i Holland närvarade och deltog också i ceremonierna. Hollands främsta katolska kardinal Adrianus Simonis, en god vän till Mor Julius Yeshue Cicek hyllade biskopen i hans tal som han höll på holländska. Detsamma gjorde även de armeniska, koptiska och protestantiska kyrkoledarna. Folk från Holland, Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike och Sverige hade kommit bussar fulla med människor, men det fanns även många från hela övriga världen. Samtliga hade kommit för att ta ett sista farväl av denne store biskop. Eftersom de stora skarorna inte kunde få plats i kyrkan sattes det upp storskärmar ute där folket kunde följa ceremonin.

Ceremonin som sändes direkt i holländsk TV fick stor uppmärksamhet i media. De stora tidningarna från Holland fanns alla representerade och dagen efter kunde man läsa i tidningarna om denna för västvärlden väldigt fängslande ceremoni.

Biskopen satt traditionellt klädd på en tron, en sed som funnits många århundraden tillbaka. Han är den andre syrisk-ortodoxa biskopen i Europa som tillåtits att sitta på en tron när han sedan begravs under eller i kyrkan. Den förste Mor Kyrillos Jacob begravdes i S:t Afrem Katedralen i Södertälje under mitten av 90-talet och nu drygt 15 år senare begravs Mor Julius Yeshue Cicek också sittandes på sin tron.

Efter ceremonin följde endast familjen till biskopen med biskoparna, prästerna och munkarna ner till begravningskryptan som finns under kyrkan. Medan de kyrkliga hymnerna ekade i den vackra kryptan bar man in biskopen in i mausoleumet och här kastade man en sista gång sand på biskopen. Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.” (1 Moseboken 3:19)

Under söndagen höll patriarken och biskoparna och alla präster en minnesgudstjänst till minne av biskopen. Ännu en gång samlades ett par tusen människor i och utanför S:ta Maria kyrkan för att ännu en gång minnas denne store fader, medan de flesta resenärer som kom från andra länder än Holland hade redan åkt tillbaka efter begravningen. Med Hans Nåds bortgång har den syrisk-ortodoxa kyrkan förlorat en stor och mycket beundransvärd fader. Hans kärlek och arbete för kyrkan samt det syrianska folket har betytt väldigt mycket. Ett hundratals böcker har tryckts i 359 000 exemplar som sedan spridits över hela världen. Hans Nåd har byggt ett flertal seminarier i Indien och även köpt tre kloster i Europa. Vi som ett syrianskt folk och medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan är stolta över en sådan fader. Biskopens bortgång är en stor förlust för den Syrisk ortodoxa kyrkan och det blir svårt för kyrkan att fylla det tomrum som Hans Nåd har lämnat efter sig.

Kyrkorna hade förr i tiden väldigt få religiösa böcker, men denna tid är förbi, tack vare denna stora kyrkofader, Mor Julius Yeshue Cicek. Idag finns det ofantligt många böcker i flera hundra kopior som kan köpas och läsas av alla intresserade. Mor Julius Yeshu Cicek har låtit den Syrisk ortodoxa kyrkan blommat genom hans stora tillgivenhet. Kyrkan har växt sig allt starkare och återigen blommat genom den litteratur som biskopen skrivit av sin kärlek till den Syrisk ortodoxa kyrkan. Mor Julius Yeshu Cicek var en av 1900-talets största och mest kända biskop, han är känd för sin vackra handstil och, sin brinnande kärlek för den syrisk-ortodoxa kyrkan och dess lära. Han var ett ljus som nu slocknat, men hans värme kommer värma oss för all evighet. Han var en vinodlare som lät sin åker flöda och flöda tills han såg till att alla kunde ta del av den. Han har blivit kallad för Bourdono den II, och hans trogna tjänande av kyrkan kommer aldrig glömmas.

SOKU vill ännu en gång passa på att hylla biskopen Mor Julius Yeshue Cicek för hans oförglömliga arbete för kyrkan och folket. Samtidigt vill vi framföra våra kondoleanser och vår djupa sorg till vår käre Patriark och till det syrianska folket i synnerhet. Biskopens bortgång är inte endast en förlust för hans nära och kära utan en förlust för det syrianska folket och den syrisk-ortodoxa kyrkan.

Må vår Herres böner vara med oss alla! Amen.

Josef Aslan, Mediautskottet