Alla känner vi igen talesättet: en bild säger mer än tusen ord. Bilden gestaltar det som ord inte kan. Detta har den kristna traditionen tagit fasta på vid framställandet av ikoner. Ikon är grekiska och betyder just bild. I Gamla testamentet fanns ett förbud mot all avbildning av Gud, men i och med att Gud blir människa i Jesus Kristus upphävs detta.

Ikonen är helig. I sig själv är den inte Gud, men ett sätt att bli medveten om Hans närvaro. Och en Ikon skall alltid syfta tillbaka på detta, för att vara en kristen ikon. Men precis som alla tavlor så har den en ram.

Ecce Homo bilderna sårade oss djupt, just för att de var utanför ramen. Att de dessutom visades i en utställning i en av våra domkyrkor, gjorde såret ännu djupare. Nu upprepas historien igen. Först förlöjligas den muslimska tron i dansk media och återigen förlöjligar ni vår.

Vi avser inte att tala för Jesus, Han har mött det värsta lidandet och behöver ingen advokat. Dock accepterar vi inte att Han förlöjligas på något sätt, vilket vi upplever att vissa av bilderna till den s.k. utställningen Uppenbar(a)t gör. T ex så är enligt oss en naken kvinna i Musse-Pigg mask snarare en frukt av vårt översexualiserade samhälle där kvinnan framställs som sexobjekt än en framställning av Jesus. Vart vill ni komma?

Ni har passerat gränsen och skändar det som vi betraktar som mest värdefullt och heligt. Vilket sätt tycker ni är lämpligt att reagera på. Hur reagerar man när det mest värdefulla blir skändat?

Som kristna söner och döttrar vill vi behålla vårt lugn och respektera våra medmänniskor, eftersom vår tro kallar oss att vara ”fridsamma, försynta och att visa ödmjukhet mot alla människor” (Titus 3:2), utan att för den skull förskingra sanningen ”som skall göra er fria” (Joh. 8:32).

Ni förlöjligar den person som har genomsyrat vårt samhälles värderingar och i allt detta undervärderar – medvetet eller omedvetet – ni vårt gemensamma kulturarv, vilket vi tycker är ytterst beklagligt. Ni sågar själva av den gren som ni sitter på.

Ett träd utan rötter kommer förr eller senare att dö; en bild säger mer än tusen ord…

/Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund