Det pågår en omfattande flykt av kristna från Irak. Trots att kristna bara utgör ca tre procent av Iraks befolkning utgör de den största flyktinggruppen idag. Läget för de kristna har avsevärt förvärrats det senaste året efter Mohammedkarikatyrer och påvens uttalande om islam.

Präster i Irak talar om ett kristet uttåg av bibliska dimensioner. Enligt vissa uppskattningar har mer än hälften av Iraks kristna lämnat landet. Ekots korrespondent har träffat kristna irakier på flykt i Syrien:

Det här är Damaskusförorten Geramana. En man som säljer köksgastuber från en flakmoppe annonserar sin ankomst genom att slå på gastuberna med en skiftnyckel.

Tillhör syrisk-ortodoxa kyrkan
På den oasfalterade gatan leker små barn som heter Gergees och Michel. 80 procent av de som bor i kvarteret är kristna irakiska flyktingar, de flesta syrianer, tillhörande den syrisk-ortodoxa kyrkan i Irak, tätt sammanpressade i små andrahandslägenheter.

Många av dem hotades till livet innan de lämnade sitt hemland. Under det senaste året har de inte vågat besöka sina kyrkor, kvinnorna har inte vågat bära kors eller gå ut utan hijab och långa ärmar. Deras kyrkor har bränts ned, församlingsmedlemmar dödats.

Straffas för Bush och Mohamedteckningar De kristna har kollektivt fått skulden för George Bushs korståg, som påvens uttalande och Mohamedkarikatyrerna.

Präst dödades efter påvens uttalande När prästen i Mosul kidnappades för ett par veckor sedan, krävde kidnapparna att han offentligt skulle ta avstånd från det påven sagt om islam. Kyrkan satte upp stora affischer som fördömde påvens uttalande, men det hjälpte inte, prästen dödades ändå, polisen hittade honom utan huvud.

Alla irakiska flyktingar jag möter i Damaskus kan berätta hur de med egna ögon bevittnat blodbadet.

Syrien släpper in alla kristna från Irak 62-årige Hyam Yousef stod 20 meter från en bilbomb och träffades av blodiga kroppsdelar som regnade ner på gatan. Hon säger att hon är tacksam att Syrien tar emot kristna irakier – det är enda land i världen som villkorslöst släpper in irakier.

Men även om irakierna får en fristad, har de svårt att klara sig ekonomiskt. Syrien är ingen rik oljestat som kan erbjuda ekonomisk hjälp. De flesta lever på det de fick när de sålde sina sista möbler i Bagdad. Och nästan alla blir förr eller senare beroende av släktingar och vänner i väst.

12-årige Gergiis, vars familj lämnade Bagdad efter ett hotbrev som varnade att de hade 48 timmar på sig att ge sig av, berättar att han har släkt i Sverige som skickar pengar, och den unge pojken skiner upp när han talar om mostrarna i Jönköping och Nässjö.

Mellan hopp och förtvivlan Att tala med kristna irakier i Syrien är att hela tiden pendla mellan glädje och förtvivlan – mellan lyckan att klarat sig ur dödens käftar och förtvivlan över att ha lämnat det land där Bibelns Jonah spottades upp ur valfiskens buk på Ninevehs stränder, det land där Edens lustgård tros ha legat, det land där Bibelns Abraham föddes.

Och på samma sätt som andra flyktingfolk, kommer nu de kristna irakierna att tradera sina berättelser i en ny klagosång, nu när prästerna talar om ett uttåg ur Irak av bibliska dimensioner.

Källa: Sveriges radio, Datum: 2006-10-29

För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.sr.se/

Cecilia Uddén – Sveriges radio