I den kaosartade situationen i Irak händer något som få känner till och ännu färre berättar om. I stora delar av landet växer kristna grupper och nyomvända muslimer ivrar för att berätta om Kristus för sina landsmän.

Terroristattacker, mord, mordhot, misshandel, tortyr och kidnappningar. Det är den bild som omvärlden ofta får av Irak. De negativa rapporteringarna om förhållandena är snart sagt det enda som hörs från det urgamla landet som just nu genomgår en stor historisk förändring och tar sina första stapplande steg som demokrati.

Mitt under detta inferno håller något nytt på att växa fram, vilket har skakat om och starkt berört Eber Vikström, som samordnar pingströrelsens missionsarbete i muslimska länder.

– Det jag såg i Irak var en skarp kontrast mot det elände vi läser om och ser på nyheterna. Många irakier och kurder kommer till tro, församlingar etableras och något av en väckelse håller på att utbreda sig överallt, i synnerhet i Kurdistan, säger Eber Vikström som i september besökte Kurdistan, i norra Irak.

När vi träffas visar han engagerat upp bilder och videoklipp på bedjande, sjungande och entusiastiska nyomvända kristna i Irak.

Syftet med resan var bland annat att medverka på en konferens i kurdiska Dokan samt att undersöka möjligheten för vad Aktion Ibrahim kan göra för att stötta de inhemska troende, som organisationen har haft kontakter med i sex år. Av konferensens 700 deltagare har hälften kommit till kristen tro under de senaste fem åren, berättar Eber Vikström. – Bara det är mycket med tanke på omständigheterna.

Eber Vikström ”prisar inte Irakkriget” men ser att de senaste tre åren har inneburit en frihet som gynnat församlingstillväxt.

– Vi trodde inte det att under så kort tid och med sådana svåra förhållanden skulle kunna ha skett så mycket. Speciellt Kurdistan verkar uppleva något av en väckelse överallt.

Även om de flesta församlingar verkar offentligt har en del valt att gå under jorden på grund av det yttre trycket.

Före Saddams fall fanns det fem registrerade evangeliska (presbyterianska) kyrkor i landet. I dag räknas de till uppemot 60, om man inkluderar husförsamlingarna. Personer med kopplingar till icke-registrerade sammanslutningar riskerade fängelsestraff under Saddams tid och före kriget greps ett 50-tal personer och dömdes till hängning. Samtidigt som de väntade på att avrättas sjösattes invasionen och samtliga av dessa fängslade kristna kom att släppas.

Eber Vikström träffade under sin resa en av de personerna som är ledare för den största församlingen i huvudstaden och som har fått uppleva en flerfaldig ökning.

Det är inte bara den aktuella pastorn som har sett många landsmän komma till tro i Bagdad. Utifrån de två evangeliska församlingar som fanns i staden under Saddams tid har elva andra etablerats, återberättar Vikström.

– De här församlingarna där har i dag cirka 3000 medlemmar, säger Vikström.

Och det tycks inte finnas något som tyder på att utvecklingen skulle avta. – De troende i Bagdad känner att de har en ganska stor verksamhetsfrihet, säger han.

Att kunna verka i huvudstaden innebär ingalunda att det är riskfritt för liv och egendom. Den gangsterliknande situationen i Bagdad har gjort vardagen osäker för befolkningen. Även kristna kvinnor går klädda i slöja för att ”inte väcka anstöt” från våldsverkare. Många gånger kan de närmast anhöriga utgöra det största hotet mot dem som omvänt sig till en kristen tro.

Som exempel nämner Vikström en man som berättade för sina föräldrar att han kommit till tro på Jesus. Pappan, som är imam, reagerade starkt och försökte döda sin son. Han tvingades flytta till annan ort med sin fru och deras barn. Där byggde han ett hus men det brändes ner av familjen. Mannen tvingades fly igen och sökte skydd i grottor under en tid. När han sökte sig tillbaka till samhället greps han av polis eftersom han som muslim – enligt islam kan en muslim aldrig lämna sin religion – delat ut biblar.

Fem månader därefter fängslades han igen. En dag innan han släpptes trängde sig några släktingar in i hans hus och knivskar hustrun och bröt armen på ett av barnen.

– Jag har hört om svåra saker som möter de nyomvända, men den som har tagit emot Jesus har något att leva för som tydligen är värd all kamp. Och det finns en stor djärvhet bland Iraks kristna. En baptistförsamling i Bagdad har tillstånd att sända radioprogram 24 timmar om dygnet och sänder nu åtta timmar per dag. Man planerar för en 20 meter hög mast på kyrkan för att täcka en större del av Bagdad. Mitt i kaoset växer församlingarna, säger Vikström.

Artikeln skriven av Haore Sulaiman

Källa: Världen Idag, Datum: 2006-10-03

För att läsa artikeln hänvisar vi till:

www.varldenidag.se

Artikel i Världen Idag