En av världens främsta poeter, med drygt tre miljoner versrader av religiös och profan art, fyller 1700 år. S:t Efraim Syrern eller Mor Afrem Suryoyo som han kallas på syriska, föddes i staden Nisibis (Nsibin) år 306 e.kr och dog i Edessa (Urhoy) år 373 e.kr. S:t Efraim är Syrisk Ortodoxa kyrkans främsta och viktigaste lärare och kyrkofader. Han var poet, bibeltolkare, lärare, skicklig retoriker, musik- och körledaren som grundade den första kvinnliga kören. S:t Efraim är även arameiska språkets främsta och mest produktiva författare, samt syriska kyrkornas främsta hymndiktare.

Historiker och forskare har döpt året 2006 till S:t Efraim året.

S:t Efraim poesi består av hymner (madråshe) och vershomilier (mimre). Idag existerar många stora volymer och skriftsamlingar som tillskrivs S:t Efraim. Dessa samlingar är inte enbart skrivna på syriska utan även på grekiska, latin, armeniska m.fl. Dessutom är många av hans hymner översatta till moderna språk som bl.a. engelska och svenska.

År 1920 upphöjde även påven Benedictus XV S:t Efraim till kyrkolärare inom den katolska kyrkan, vilket bidrog till att S:t Efraim uppmärksammades allt mer inom Västvärlden.

Nästan alla gamla kyrkohistoriker skrev om S:t Efraim och enligt den grekisktalande historikern Sozomenos (dog år 423 e.kr) skrev S:t Efraim tre miljoner versrader, redan under S:t Efraims livstid översattes hans verk till armeniska och grekiska.

Att den store poeten S:t Efraim Syrern fyller 1700 år är utan tvekan en väldigt stor historisk händelse för den kristna kulturen, inte minst för alla syriska kyrkor och för österländsk patristik.

S:t Efraim året har firats i flera länder och kommer nu även att firas i Sverige. Under maj månad i år anordnades en internationell konferens om S:t Efraim i staden Aleppo i Syrien. En annan konferens anordnades dessutom under september månad i Indien där forskare från hela världen deltog.

I Sverige kommer S:t Efraims 1700-års minnet att firas med en internationell konferens på Stockholms Universitet den 2 och 3 december som därmed avslutar detta Efraimitiska år.

Program Konferensen äger rum i Aulan i A-Huset på Stockholms Universitet där flera internationella professorer och forskare såsom Sebastian Brock samt andra kända syrologer och flera kyrkorepresentanter kommer att närvara och hålla föredrag.

Konferensen omfattar två dagar med start Lördagen den 2 dec. kl. 14:00 till 17:00. Senare på kvällen anordnas en middag med efterföljande fest (kostnad 250 kr). Konferensen fortsätter Söndagen den 3 dec. kl. 14:00 till 19:00.

Konferens är kostnadsfri och självklart bjuds det på kaffe/te och fikabröd. Böcker, cd-skivor och t-shirtar m.m. kommer även att säljas på plats.

Fullständigt program delas ut under konferensen samt läggs ut på SAAF.info veckan innan konferensen.

Körsång och andra uppträdanden som visar en del av S:t Efraims stora verk kommer att framföras av Syriac Music m.fl.

Språket under konferensen hålls på Engelska samt Svenska.

Citat från S:t Efraim om Kunskap Visdom är mer uppskattad än vapen. Och bildning mer än pengar. Om du samlar förmögenhet, gör den med måtta. Men kunskaper ska vara utan mått. Förmögenhet kan öka på dina bekymmer. Men kunskapen ger dig ro och frid.

FEST med Middag Lördag den 2 december från kl. 19:00

Restaurang: Blue Plaza (Maza) i Hallonbergens Centrum

Biljettpris: 250 kr

Festbiljetter finns att köpa hos följande personer:

Shoukry Sawma, Jakobsberg, 0707 79 64 67

Fouad Solkarin, Jakobsberg, 0704 41 43 18

Brola Shamon, Tensta, 0707 90 85 29

Awsaf Moussally, Tensta, 0735 25 25 96

Jan Zanbil, Stockholm, 0739 05 00 82

Souad Malkosh, Skärholmen, 0736 35 83 89

Jack Barsaum, Södertälje, 0704 78 68 96

Gabi Gallo, Norsborg, 0707 18 42 93

Marie Saliba, Norsborg, 08 531 785 43

Bedros Yevno, SAAF, 0707 32 02 82

Arrangörer: S:t Efraim Konferenskommittén i samarbete med Stockholms Universitets avdelning för Mellanösterns Studier

Organisatoriskt Ansvariga: Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen, SAAF

För mer information om konferensen kontakta:

Assad Sauma Tel: 08 – 795 84 89 E-post: aram.stockholm@chello.se

Gabriel Marawgeh Tel: 0704 – 70 34 37 E-post: marawgeh@gmail.com

S:t Efraim Konferenskommittén i samarbete med Stockholms Universitets avdelning för Mellanösterns Studier samt Sponsorer.

Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen