Ungdomsfonden finns till för dig som är under 25 år och vill jobba för en rättvis värld utan fattigdom.

Om du är med och bedriver eller vill bedriva ett ungdomslett projekt med en organisation i ett fattigt land i syd/öst, eller ett informations- eller påverkansprojekt i Sverige om globala rättvisefrågor, då har du hittat rätt. Vi har pengar till schyssta projekt! Pengar kan sökas under hela året, det tar två månader från dess att ansökan är komplett tills ni får beslut. Ni kan söka max 75 000 kr.

Mer information hittar du på www.forumsyd.org under fliken ”Rättvisa”. Du når fondens handläggare på e-post: ungdomsfonden@forumsyd.org, eller telefon: 08-506 371 27/35

Fonden drivs av Forum Syd och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.

Ungdomsfonden