Under stora festligheter vigdes vid två tillfällen två nya biskopar för den Syrisk Ortodoxa kyrkan.

Den första vigningen ägde rum i den patriarkaliska domkyrkan S:t Petrus och Paulus som ligger bredvid det patriarkaliska prästseminariet, S:t Ephrem.

Det var den 3: e december som Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Patriark för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i hela världen, med ett stort antal biskopar, munkar och präster vigde Fader Touma Dakkama till biskop för det nya stiftet i Storbritannien.

Det var under synodsmötet 10-13 oktober 2006 som man beslutade att stiftet Storbritannien skulle bildas. Detta pga av olika orsaker, bland annat hade det syrianska folket ökat markant i antal, men även på grund av relationen till den Anglianska kyrkan som den Syrisk Ortodoxa kyrkan har en historisk relation med. En biskopsrepresentant i Storbritannien skulle underlätta för kommande samtal kyrkorna emellan i framtiden.

Den heliga gudstjänsten leddes av H.H Moran Mor Ignatius Zakka I och han assisterades av Hans Nåd Mor Severius Hawa, biskop av Bagdad och Hans Nåd Mor Ostatheos Matta Rohum, biskop av Gazire och Eufrat. Under vigningen närvarade sammanlagt 9 biskopar från den Syrisk Ortodoxa kyrkan, men även representanter från olika kyrkliga inriktningar och myndigheter fanns.

Fader Touma Dakkama fick under vigningen kyrkofader namnet ”Athanasios”. Biskop Touma kommer att leda stiftet från London.

Den andra vigningen skedde den 10: e december, även här under stort ceremoniellt pompa och ståt. Hans Helighet Patriarken vigde Fader Melki Ürek till biskop i Saffransklostret (deyrulzafaran) som ligger i Turabdin, Turkiet. Detta kloster har tidigare varit patriarkat för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan under nästan 900 år, men efter förföljelserna av de syrianska kristna under Svärdets år flyttades patriarkatet till Syrien.

Till denna vigning samlades en stor skara biskopar, munkar, präster och familj. Närvarande fanns även patriarken för den Armenisk Ortodoxa kyrkan i Istanbul Mor Mesrob II.

Fader Melki vigdes till biskop för det återinstiftade stiftet Adiyaman. Stiftet Adiyaman har tidigare varit ett stift men även här var man tvungen att fly under Svärdets år 1915 då en och en halv miljon syrianer och armenier mördades kallblodigt av det Ottomanska imperiet. Samtidigt som det är en symbolisk återinstiftning har faktiskt antalet församlingsmedlemmar ökat, då många av dem som lämnade kristendomen under Svärdets år återigen återvänder till kristendomen. Det var årtionden sedan det senast skedde en biskopsvigning i Saffransklostret eller Turabdin för den delen.

Detta stift återinstiftade man under synodsmötet som ägde rum mellan den 10-13 oktober 2006. I stift inkluderas även andra områden förutom Adiyaman, däribland Malatya, Elaziz, och Harput dock så kommer biskop Melki att leda stiftet från S: t Perus och Paulus kyrkan i Adiyaman. Biskop Melki Ürek fick kyrkofadern ”Gregorius” namn.

SOKU-Sverige framför sina gratulationer till Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Patriark för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan, till de nya biskoparna och våra syrianska bröder och systrar världen över. Vi önskar biskoparna välgång samt Herrens rikliga välsignelser i deras vardagliga arbete i stiften.

För bilder från den Heliga vigningen länkar vi till följande sidor:

Mor Gregorius bilder

Mor Athanasius bilder

Josef Aslan MU, Stefan Aydin förbundstyrelsen