Under en högtidlig och känsloladdad ceremoni vigdes Fader Mattias Nayis till biskop i det Syrisk Ortodoxa Patriarkatet i Damaskus, Syrien.

Människor från världens alla hörn hade samlats den 7 januari för att tillsammans bevittna biskopsvigningen av Fader Mattias Nayis under ledning av Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas assisterandes av 20 syrianska biskopar varav 3 representanter från den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Indien.

Vigningen ägde rum i S:t Petrus och Paulus katedralen som ligger alldeles bredvid S:t Ephrem prästseminariet i Sayidnaya, Syrien. Främst hade människor från Sverige samlats för att glädjas under denna högtidliga dag.

Vigningsceremonin inleddes med en gudstjänst som leddes av Hans Helighet Patriarken som assisterades av ett flertal biskopar. Strax efter att vigningsceremonin inletts läste Fader Mattias Nayis upp de kanoniska lagarna som han svor att hålla och försäkrade sin trofasthet för den Syrisk Ortodoxa kyrkan, dess patriark och dess heliga lagar. Därefter fortsatte den uråldriga ceremonin.

Enligt den syrisk ortodoxa kyrkans seder får varje ny vigd biskop ett ärenamn tilldelat av H.H Patriarken. Ärenamnet brukar vara namnet på en kyrkofader, och under denna vigning fick Fader Mattias Nayis ärenamnet Philexinos. Det var höga traditionella glädjerop som hördes från kvinnorna när detta namn tilldelades och när Hans Nåd ikläddes den formella biskopsskruden.

Hans Nåd Mor Philexinos sattes sedan på en stol för att sedan höjas upp, under denna upphöjning läste Hans Nåd ett bibelstycke. Efteråt var det dags för predikan som den nya biskopen skulle hålla. Predikan var inte bara otroligt innehållsrik utan även väldigt känsloladdad. Han betonade sin starka kärlek för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan samtidigt som han prisade Han Helighet Patriarken för hans arbete för kyrkan i hela världen. Hans Nåd biskopen tackade även sina tidigare lärare och präster som väglett honom under hans ungdomsår.

Efteråt sattes den nyvigda biskopen på en stol som bars av prästvigda munkar ut genom S:t Petrus och Paulus katedralen och in i prästseminariet. Här samlades man i en stor samlingsal, och här ikläddes Hans Nåd nu en huvudbonad (på syrianska kavuk), ett kors och en ikon runt halsen och samt att han fick ta emot biskopsstaven av Hans Helighet. Här passade även folket på att gratulera biskopen och överlämna gåvor de hade tagit med sig. Hans varma leende och ödmjukhet fick alla att känna sig extra välkomna och speciella.

Efter denna samling var alla bjudna på middag i en närliggande restaurang. Här hade återigen ett 700 tal personer samlats för att fira denna glädjedag. Här var det dags för biskoparna för dem olika stiften att dela ut sina presenter. SOKU och UI som tillsammans hade gjort en tavla tog också initiativet att överlämna sin gåva till biskopen under denna festliga måltid.

Hans Nåd Biskop Mattias Nayis vigdes till munk den 17 maj 1998, och prästvigdes år 2000. Samma år blev han även utvald som vice rektor för prästseminariet. År 2005 valdes han till rektor och den 7 januari 2007 vigdes han till biskop. Hans Nåd har under hela sin barndom och ungdom bott i förorten Norsborg i Botkyrka kommun. Biskop Mattias Nayis utnämndes till vice patriarkalisk assistent, biskop för S:t Ephrem prästseminariet, och biskop för de patriarkaliska ägorna i Atchane, Libanon.

SOKU-Sverige framför sina gratulationer till Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Patriark för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan, till den nya biskopen och våra syrianska bröder och systrar världen över. Vi önskar biskopen välgång samt Herrens rikliga välsignelser i hans vardagliga arbete i stiftet. SOKU vill ännu en gång tacka Hans Nåd biskop Mattias för all hjälp under de gångna åren under flera projekt gjorda i patriarkatet och att vi ser framemot ett fortsatt bra samarbete.

Bilder från vigningen kan ni se här.

Josef Aslan MU Stefan Aydin förbundsstyrelsen