Studieförbundet Bilda står inför stora och nya utmaningar i Mellanöstern. Den 1 januari 2007 blir Internationellt/Mellanöstern ett av förbundets fem profilområden. Ett viktigt inslag i verksamheten är våra studieresor. Vi noterar ett fortsatt stort intresse och efterfrågan av resor till Mellanöstern, och vårt mål är att genomföra ca 25-30 resor per år. För att möta våra egna behov och tillgodose intresset av resor behöver vi kunniga och engagerade resepedagoger.

Våren 2007

Foto: Marie Docher • Grafisk form: Boel Algulin

10-18 mars 2007

Plats:

Swedish Christian Study Centre, Jerusalem

För vem:Anställda i Bilda

Förtroendevalda i Bilda

Cirkelledare i Bilda

Mellanösternstipendiater

Resepedagoger som inte gått resepedagogutbildning

Personer från Bildas medlemsorganisationer

Folkhögskollärare

Profilansvariga i regionerna

Kvalifikationskrav:

Du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Du ska ha ledarerfarenheter.

Du ska ha resvana och gärna utlandserfarenhet,

och du ska ha tidigare erfarenheter från Mellanöstern.

Ansökan Ansökan med rekommendation från din Bilda-avdelning/region ska vara inne senast 31 januari 2006. Max 20 deltagare – först till kvarn…

12.000 kronor inkl resa, boende med halvpension, samt kurskostnad. (Delfinansiering kan ske genom Bildas utbildningsfond.)

Med föreläsningar, workshops, studiebesök och praktiska övningar ska vi jobba med:

Vad är en resepedagog?

Det pedagogiska uppdraget

Reseledarskapet

Säkerhet och beredskapsplan

SCSC och Bildakunskap

Sidasamarbetet

”Bildas reseplanerare” under studieresans olika delar – före, under och efter

Områdes- och ämneskunskap:

De tre religionerna

Kyrkokunskap Mellanösternkunskap Konfliktens historia och ansikten Partnerpresentation Pilgrimskap Att jobba med temaresor Kent Malmqvist, Nina Palm och Maria Wålsten Kostnad Kursinnehåll

Kursansvariga:

Kent Malmqvist, Nina Palm och Maria Wålsten.

Studieförbundet Bilda