Genom våra goda kontakter med Fader Heikki fick vi återigen en fin möjlighet att kunna knyta ytterligare med den Finsk Ortodoxa Kyrkan. SOKU blev inbjudna till Helsingfors och valde att närvara med 4 representanter från förbundsstyrelsen.

Syftet med resan var att skapa ytterligare sammanhållning och arbeta för enheten i tron som Jesus Kristus talar om. Vi blev även särskilt inbjudna till en vacker och fascinerande utställning som handlade om berget Athos i Grekland där man hade samlat och ställt ut oerhört mycket material som man fått genom samarbetet med klostrets ledning i Grekland. Här fick vi äran att skåda den vackra arkitekturen som används i den grekisk-ortodoxa kyrkan och med den ljuvliga musiken i bakgrunden från grekiska munkar kändes det för ett ögonblick som om man faktiskt var på ön Athos, tillsammans med munkarna. Utställningen bjöd besökarna på en visning av ikonmålningens konst, munkarnas levnadssätt och deras vardagliga liv, information om klostret och dess historia samt en filmvisning som illustrerade livet på klostret och munkarnas arbetssysslor.

Vi fick möjligheten att delta i flera bönestunder och gudstjänster där vi även fick bidra med psalmer från den Syrisk-ortodoxa kyrkan i kyrkan, vilket fascinerade och intresserade besökarna som ville veta mer om vår kyrkomusik efteråt. Ett speciellt tillfälle man särskilt kommer att minnas var då vi närvarade på en gudstjänst som hölls på svenska, eftersom det finns en viss del av befolkningen som talar just det svenska språket. När predikan skulle hållas bjöds vi fram till prästerskapet där vi skulle berätta om vårt arbete för kyrkan till församlingens glädje. Efter att vi fått äran och möjligheten att berätta om vårt arbete så sade prästen som ledde gudstjänsten att dem ville be för vårt arbete i framtiden. Det går inte att beskriva hur vackert det var när dem med körsång i samband med prästernas böner nämnde SOKU flera gånger. Må deras böner vara med oss alla i evigheters evighet. Tänk att man skulle få bemötas med en sådan kärlek, respekt och ödmjukhet i Finland…

I samband med gudstjänsterna och andra samlingar delade SOKU ut gåvor till prästerskapet och andra ledande personer i kyrkan. Prästerna var väldigt tacksamma för dessa gåvor och såg fram emot att läsa mer om vår kyrka och fortsätta hålla kontakten med oss i fortsättningen. Vi närvarade även under en speciell gudstjänst där man firade dophögtiden ”Denho” i kyrkan. Efter den sedvanliga gudstjänsten vandrade hela församlingen ut till den närliggande sjön i vinterkylan för att prästerskapet skulle välsigna vatten som man hade förvarat i en hink. Det välsignade vattnet skvätte prästen sedan över församlingen som tog emot det genom att göra korstecknet. En speciell händelse under själva processionen var att SOKUs ordförande Feride fick äran att bära korset och leda församlingen ner till sjön.

Under vår vistelse i Finland besökte vi flera vackra kyrkor med sina utmärkande ortodoxa ikonostaser och hade även tid att utforska vackra Helsingfors. Ett speciellt tillfälle var när vi närvarade under en kvällsmässa i den vackra och ståtliga Usbensky-katedralen i Helsingfors. Det var underbart och ljuvligt att få följa de finska kyrksångerna, som för övrigt följer den grekiska traditionen, samtidigt som vi beskådade den vackra ortodoxa kyrkoarkitekturen. Värt att nämna var när två ur SOKU-delegationen kände sig hungriga och ville gå och äta på en pizzeria. Det blev en del fniss och uppståndelse när det visade sig att pizzabagaren faktiskt var syrian. Kan ni tänka er en syriansk man från Irak som talar flytande finska. Vi fortsatte därefter en konversation på syrianska med honom och han avslutade efter att ha serverat oss maten att han gärna ville komma på besök i Sverige och se hur vi har det här, vilket gladde oss.

Under resan bemöttes vi av en sådan kärlek och respekt att vi tackar Herren för Hans nåd och för dem fina människorna vi träffade på under denna resa. Under flera tillfällen bjöd prästerskapet oss hem till sig där dem hade dukat upp med god mat och detta är sådana minnen som vi kommer bära med oss för en lång tid framöver. Trots att vi bara hann vistas i Finland under 2 dagar hann vi med många intressanta, givande och fruktsamma samtalsämnen där vi diskuterade och pratade om allt möjligt inom den ortodoxa kyrkan och den kristna kyrkan i allmänhet. Vi fick svar på många av våra frågor som vi burit på en tid och dessa stunder gjorde att vi kom varandra närmare. Vissa av deltagarna hade så många funderingar att dem kunde ställa samma fråga ett flertal gånger till olika personer. ”Jag vill veta så mycket att jag glömmer bort vad jag frågat och till vem jag frågat”, sa en SOKU-deltagare.

Något vi upplevde och blev positivt överraskade till är den status och respekt den finsk ortodoxa kyrkan erhåller i Finland. Trots att bara 60 000 personer bekänner sig till den finsk ortodoxa tron i Finland, mot ca 80 % som tillhör den evangelisk lutherska kyrkan, innehar den finsk ortodoxa kyrkan samma ställning som den lutherska, där båda ses som folkkyrkor.

Sådana resor välkomnas varmt i fortsättningen och är en viktig del av det arbete som får våra kyrkor att närma sig varandra i Kristi enhet.

Vi tackar Herren för denna välsignade resa och allt det goda som den medfört! Låt oss tillsammans försöka minnas sanningen som hur våra kyrkofäder (trons förvaltare) kämpade och gav sitt liv för kyrkan. Det är kanske först då som vi inser vilken ovärderlig skatt som vi fått i uppgift att förvalta vidare.

SOKU vill tacka alla som ställt upp under resans gång. Ett speciellt tack riktas till hela det finska prästerskapet, våra ledare och guider under resan och alla som ställt upp på olika sätt och varit oss till hands i Finland.

Må Herren förbarma sig över oss alla och välsigna det ekumeniska samarbetet mellan olika kyrkor!

Bilder från besöket i Finland hittar ni på denna länk

SOKUs delegation i Finland