Fredagen den 22 Dec, 2006 samlades Ca 300 ungdomar från olika håll i Sverige till S:ta Maria Kyrkan i Norrköping för att få hans välsignelse och samtidigt lyssna till hans andliga ord. Det var en förhållandevis mycket mild decemberkväll och inne i den vackra, svagt lutande Kyrkan (tillägnad Jungfru Maria och hennes uppenbarelse i byn Azech, Tur Abdin), kändes ungdomarnas förväntningar mycket tydligt. För de flesta var det allra första gången de fick möjligheten att få träffa honom sedan hans munkvigning i Syrien två år tidigare.

Från oss alla kan vi bara säga att vi inte kan tacka Herren nog för detta givande tillfälle och för den fina andliga föreläsning Deyroyo Samuel bjöd oss på. I samband med föreläsningen bjöds det också på vackert lovsjungande, både på svenska och syrianska och efter föreläsningen tog Abouna emot bikt som sedan pågick ända in till morgontimmarna.

Må Herren bevara Deyroyo för hans ansträngning gentemot oss genom åren och må Herren belöna Honom rikligt.

Nedan kan du lyssna på föreläsningen i mp3 format. Ett utdrag av föreläsningen i text format följer även nedan.

Här kan du ladda ner hela abouna Samuels predikan!

Amen, amen säger jag er: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.” Judarna sade: ”Nu förstår vi att du har en ond ande. Abraham dog, och likaså profeterna, och du säger: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin smaka döden.

– Att inte se döden – det sker alltså en förändring och man ser på döden på ett helt nytt sätt. – Men att smaka döden menas att man aldrig dör! Men detta sade Han aldrig! Han sade: …se döden. Vad är skillnaden med att se och smaka döden? Vi alla kommer att dö, men Jesus vill att när vi dör så ska vi ska smaka döden på ett helt nytt sätt – utan rädsla…

Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? (1 Kor 15:55) – döden är bara som ett flygplan som tar oss från en plats till en annan ty Jesus säger: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6). Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö (Joh 11:25-26)

Liknelsen om Stefanos: och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden insomnade han. Och Saulus hade gått med på att han dödades. (Apg 7:59)

Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda?

Detta svarade Jesus i slutet av stycket!

Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till. Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” Jesus svarade henne: ”Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. (Joh 4:12-14).

Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.” Då sade Jesus till dem: ”Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.” De sade till honom: ”Herre, ge oss alltid det brödet!” Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta (Joh 6:31-35)

Vem ger du dig ut för att vara? Vad kan du göra i mitt liv? Vem kan du vara i mitt? Du har ingen plats? Allt är upptaget!

Jesus svarade: Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud

Har de inte berättat för er har ni inte hört!

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. …Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. (Luk 2:8-20)

Kommer ni inte ihåg Vad Johannes Döparen sa!

Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Kommer ni inte ihåg vad Johannes vittnade om mig!?

Johannes vittnade och sade: Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son. (Joh 1:29-34)

Är inte Johannes döparen en profet? Talar inte profeterna i Guds Ande? Och i så fall vem är er Gud? Vem är då Judarnas Gud?

Jag är HERREN, din Gud, Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig (5 Mos 5:6-7)

Ja, Detta är min Fader!!

Det är min Fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud.

Ni känner honom inte, men jag känner honom…

Jesus vill säga detta till tusentals i dessa dagar. Du är kristen men känner inte Jesus ty då skulle du veta vilken makt han har och du skulle inte ha varit den du är idag och vara så långt bort ifrån honom. Du skulle inte sett ut som du gör idag. Du skulle inte vara rädd och besviken. Du skulle inte vara oroad och svag. Du skulle istället vara säker, trygg och orubblig. Ja, så skulle du se ut, Men ni känner inte Honom! Vilken glädje det skulle vara för Honom om du säger till Honom i kväll.

Min Herre Låt mig lära känna dig!

Du sa att du skulle uppenbara dig själv… då vill jag att du uppenbarar dig själv för mig! Om du känner Jesus då känner du också till att Han har allt vad man behöver. Om du känner Jesus känner du också till att Han är Fadern, Modern, Brodern, Vännen, Maten, Drycken, Värmen och Allting. Om du känner Honom skulle du då ha sagt: Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig. (Ps 73:25)

Ni känner honom inte! Ni vet väl vad det menas!

Känner man inte personen kan man inte säga att man känner honom, man måste lära känna personen först!

Varför är du rädd för att gå nära Honom, det är ju din far! Han är den enda som har en famn full av kärlek! Han är den enda som inte kommer att döma dig för vad du har gjort, Han säger istället: – för att du kom till mig så förlåter jag dig! Han säger även: Dina synder glömmer jag och dina smärtor bär jag!

Min vän Gå till honom, varför är du rädd att gå till Honom!

Och när du går in till Honom för att be verkar det mer som att du ska gå in till en rättegång eller rentav ett fängelse och du vill fly! Men om du flyr min vän, vem ska du då gå till som är mer kärleksfull? Och sen blir du ledsen och gråter: Oj, alla är så dumma mot mig, MEN VARFÖR? Jo, för att jag var jätte snäll med de, men nu hånar de mig! De slår mig! Och de sviker mig! Men det är ju du som söker dem!

Ni känner honom inte, men jag känner honom.

Om jag sade att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord.

Har inte Jesus rätt när han säger att de är lögnare? Detta min vän, för att de kan och förstår men går inte till handling! Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas. De svarade: I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel. (Mat 2:2)

Vem av de gick, Vilken av dessa överstepräster gick?

Men varför går inte du till Honom! Varför går inte du till Honom? Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.

Tror ni inte om Gud hade sagt till Abraham ta kniven och stick in den i ditt hjärta, skulle då inte Abraham svara: – jag tackar dig Gud! Jag tackar dig Gud! Det är något helt annat när det gäller ens son, ett litet barn som fyller hela han närvaro och hela huset! Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.

Gjorde inte Herren så med oss När han gav sitt liv för vår skull!

Han räddade Abraham som, men inte Guds son. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig.

Judarna sade: Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett! Jesus svarade: Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

Religionsutskottet