Under stora festligheter vigdes den 2 februari en ny biskop för den Syrianska Ortodoxa kyrkan i Indien. Vigningen som leddes av Hans Helighet Patriarken, ägde rum i det patriarkaliska seminariet S: t Ephrem och närvarande fanns förutom H.H Patriarken även ett antal biskopar och präster, samt ett stort antal familjemedlemmar.

H.H Patriarken Mor Ignatius Zakka I Iwas vigde fader Kuriakose till biskop och gav honom titelnamnet ”Gregorius”. Hans Nåd Mor Gregorius Kuriakose vigdes till präst 1980 och munk den 21 januari 2007.

Mor Gregorius Kuriakose kommer nu att tjänstgöra som sekreterare i det Knanayanska stiftet som är direkt under Hans Helighet Patriarken.

Mor Gregorius kommer att återvända till Indien lördagen den 10 januari och den 11 januari ska han hålla gudstjänst i det knanayanska katedralet. Ett officiellt mottagande är planerat den 11 januari och man förväntar sig tusentals besökare.

SOKU-Sverige framför sina gratulationer till den nya Syrianska biskopen Mor Gregorius och våra syrianska bröder i Indien. Vi önskar biskopen välgång samt Herrens rikliga välsignelser i hans vardagliga arbete i stiften.

Josef Aslan MU