Under dessa dagar firar den syrisk ortodoxa kyrkan en stor kyrkofader som gick bort 1932 i Indien. Mor Ignatius Elias III, patriark för den syriska kyrkan gick bort för 75 år sedan och tiotusentals människor har ännu en gång samlats till denna årliga festival.

Mor Ignatius Elias III var den 119: e legitime efterträdaren till Aposteln Peter för den Antiokenska kyrkan. Mor Ignatius Elias III är den andre sonen till Chorpiscopus Abraham och hans fru Maryam. Hans Helighet föddes i Mardin och döptes till Nasri. Hans Helighet hade 4 bröder och 3 systrar. Efter att hans mor dog uppfostrades han av sin äldre syster Helena. Han arbetade som skomakare under sina tonår, samtidigt som han jobbade under en tre månaders period i stadens myndigheter. Efter patriark Petrus IVs uppmaning, började Hans Helighet den teologiska skola i Mardin som är uppkallat efter de 40 martyrerna.

1887 började han studera i Saffran klostret, i Turabdin Turkiet, och han vigdes samma år till diakon av Hans Helighet Patriark Petrus den IV.

Han vigdes till en högre grad av diakoni 1888 och munkvigdes 1889, och det var då han bytte sitt namn till Elias. 1892 vigdes han till präst av Hans Helighet Patriark Petrus den IV.

Under dem åren förföljdes den kristna befolkningen i det Ottomanska riket, bland annat dagens Turkiet av staten. Till följd av detta massakrerades miljontals kristna syrianer och armenier.

Fader Elias flydde till den armeniska flyktingplatsen och till klostret S:t Kyriakos där ungefär 7000 armenier fanns. Där blev han upphöjd till abbot för klostret S:t Kyriakos och Saffrans klostret, båda klostren med en historia på minst 1500 år.

1908 vigdes Fader Elias till biskop av Amid av Hans Helighet Patriark Abdullahad II och han fick ärenamnet Iwanius. 1912 flyttades han till Mosul, där han tjänstgjorde tills han upphöjdes till Patriark för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan, året var 1917. Då fick han det traditionella patriarknamnet Ignatius.

Mor Ignatius Elias III besökte 1919 den Ottomanska Sultanen Muhammad Rashid. Under denna vistelse fick Mor Ignatius Elias III Ismania medaljen av sultanen.

1922, när inbördeskriget bröt ut i Turkiet, tog Gazi Mustafa Keman Pasha över ledarskapet i den nyformade demokratin. Under denna period spenderade Mor Ignatius Elias III några månader i Jerusalem. Här etablerade han ett tryckeri som gav ut flera böcker på syrianska och arabiska.

Mor Ignatius Elias III var den sista patriarken som regerade i Saffran klostret i Turabdin Turkiet. Detta kloster hade då tjänat som patriarkat i över 1000 år. Mor Ignatius Elias III var tvungen att fly klostret då den kristna syrianska befolkningen massakrerades under första världskriget.

Lord Irwin, en brittisk ledare i Indien skrev den 1 december 1930 till Mor Ignatius Elias III. Han ville att Mor Ignatius Elias III i egen hög person skulle komma till Indien för att lösa schismen som hade uppstått i den syriska kyrkan i Indien.

Mor Ignatius Elias III accepterade inbjudan fast hans läkare avrådde honom från den långa resan till Indien då Mor Ignatius Elias III hade hjärtproblem. Hans 75 åriga syster försökte också övertala honom att låta bli att resa men då svarade Mor Ignatius Elias III ”det går inte att gömma sig från döden, den kommer att ta dig vare sig du är i Indien eller inte, jag dedikerar hellre mitt liv för våra syrianska barn i Malankara Indien”

1931 lämnade Mor Ignatius Elias III Mosul assisterandes av Biskop Clemis Johannes Abbachi, munk Kyriakos ( biskopvigd senare), munk Isa ( biskopvigd senare), hans sekreterare Zkaryo Shakir och en översättare. Den 28 februari 1931 lämnade hans Basra och steg ombord på båten Warsova och han kom fram till Karachi den 5 mars 1931. Här mottogs han av en stor skara människor och biskopar.

Den 6 mars träffade Mor Ignatius Elias III Lord Irwin i New Delhi och den 22 mars ledde hans gudstjänst i Malankara.

Trots flertalet försök till försoningen kom parterna inte överens, och detta satte sina spår i Mor Ignatius Elias III hälsa. Samtidigt som han blev äldre, satte även den långa vägen och arbetet sina spår. Den 11 februari 1932 inbjöds Mor Ignatius Elias III till Manjinikkara Mor Stephanos kyrkan. När patriarken nådde kyrkan sa han ” denna plats ger en mycket frid, vi önskar stanna här permanent”

Den 12 februari bad Mor Ignatius Elias III botgörelse bönerna och den 13 februari predikade han under gudstjänsten. Samma eftermiddag medan han skrev i sin bok svimmade patriarken Mor Ignatius Elias III och han lades på en säng av munkarna. Efter en stund lämnade Mor Ignatius Elias III denna värdsliga jord för att leva i det himmelska paradiset.

Många ögonvittnen till denna bortgång vittnar om ett ljus som framträdde över huset som Helighet fanns i under sin bortgång, samtidigt som man hörde klagosång från munkarna som assisterade patriarken.

Många förslag kom upp, angående vart Mor Ignatius Elias III skulle begravas. Detta var något nytt, då inga patriarker någonsin avlidit i Indien.

Hans Helighet kom senare att begravas på samma ställe som han dog. Den 14 december 1932 begravdes han och man byggde då upp ett stort kloster över hans begravningsplats.

Varje år firar man minnet av detta helgon. Pilgrimer från hela världen samlas för att tillsammans gå en flera mil lång färd till hans begravningsplats.

Hans minne firas varje år den 13 februari, och han är den enda begravda patriarken för den syrisk ortodoxa kyrkan som är begraven i Indien. Detta ses av de kristna syrianerna i Indien som en stolthet, att en fader som givit sitt liv för sina barn finns begraven i Indien. Den 20 oktober 1987, gavs Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas, den nuvarande patriarken tillåtelse till att nämna Hans Helighet Mor Ignatius Elias III namn i den 5:e bönen.

Må Hans böner vara med oss alla!

Källa till text och bild Syriac Orthodox Resources

Josef Aslan, MU