Hundratusentals kristna syrianer samlades under dessa dagar i Manjinikkara, Indien och S:t Ignatius klostret för att fira den syrianske patriarken Hans Helighet, den salige patriarken Elias III.

Den 13 februari varje år i 75 år har människor vallfärdats till denne patriarks grav för att visa sin vördnad till den kyrkofader som offrade sitt liv för den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Indien.

Varje år representerar minst en biskop från den Syrisk Ortodoxa kyrkan Hans Helighet Patriarken vid denna högtid, men eftersom man i år firar platinum jubileum skickade Hans Helighet Morans Mor Ignatius Zakka I Iwas tre representanter.

Representanterna var, Hans Nåd Mor Severius Hava (Bagdad), Hans Nåd Mor Kyrillos Afrem Kerim (Västra USA), och den nyvigde biskopen Hans Nåd Mor Athanasius Tuma (Storbritannien).

Främst hade människor från Indien samlats, men det fanns även större grupper från Tyskland, Sverige, Holland och Irak.

Pilgrimer från alla områden i Kerala hade under flera dagar promenerat i stora grupper med banderoller och flaggor för att visa sin vördnad, och i varje stor stad som de passerade på vägen, bjöds det på mat och vatten av deras syrianska bröder.

Extra speciellt i år var att Hans Helighet Patriarken hade titulerat den Syrisk Ortodoxa kyrkans Catholicos Mor Baselios Thomas I, till ” St. Yacoub Bourdono of Malankara” för det arbete han berikat den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Indien med. Till denna speciella kväll hade tiotusentals samlats för att tillsammans fira Hans Helighet Catholicos.

Under morgondagen, den 13 februari firades gudstjänst i klostret Mor Ignatius till minne av den avlidne patriarken Elias III.

Den Syrisk Ortodoxa kyrkan har i Indien ungefär 2.5 miljoner anhängare utspridda över hela världen. Officiellt heter kyrkan Malankara Syriac Orthodox Church, och denna leds av Hans Helighet Mor Baselios Thomas I och är direkt underordnade den heliga patriarkstolen och Hans Helighet Moran Ignatius Zakka I Iwas.

Må hans böner vara med oss alla!

Josef Aslan MU