Vi firar jungfru Marias upptagning i himmelen den 15:e augusti. Detta är den största av Jungfruns högtider och den infaller alltid vid detta datum. Högtidlighållandet av Jungfruns upptagning i himmelen börjar med en av de fem viktigaste fastorna (de andra fyra är Stora fastan innan Påsk, innan Jul, Nineve-fastan samt Apostlafastan). Jungfruns fasta börjar den tionde augusti (ursprungligen den 1:a augusti) och avslutas med själva högtiden efter fem dagar, med en nattvardsgudstjänst.

Jungfruns upptagning i himmelen gick till på sådant vis att alla samlades hos henne; de himmelska styrkorna med profeterna, de elva lärjungarna med de 72 förkunnarna, präster, martyrer, bekännare, helgon, Henok och Elia med änglar, Abraham, Isak och Jakob samt Kung David. Aposteln Tomas befann sig vid denna tid i Indien där han genom en syn fick se den underbara upptagningen i himmelen. Under upptagningen skall den eviga Jungfrun ha gett honom sin gördel som än idag finns bevarad i Um al Zonar Kyrkan i Homs, Syrien. De närvarade alla för avskedet och hyllningen av Gudaföderskan Maria. Vår Herre Jesus Kristus kom med skaror av serafer och änglar sjungandes och spelandes på basuner, samt även keruber hållandes ljus av nåd framför honom. Vår Herre Jesus Kristus såg den goda Jungfrun och sedan fördes hon till den eviga vilan.

Innan dess hade alla tolv apostlarna samlats hos Jungfrun (både de levande och de avlidna) för att ta farväl, en efter en, efter kallandet av den Helige Anden. Den första av dem var aposteln Johannes (han som Jesus älskade mycket och som fick Maria som sin moder vid Jesu korsfästelse). Johannes var vid tiden i Efesos och blev kallad av den Helige Ande att komma till jungfru Maria i Betlehem. På detta sätt berättar hennes levnadsberättelse om hur den Helige Anden kallade på alla apostlar, både de levande och de som redan avlidit och som nämnts ovan samlades änglar, profeterna och många av de Guds utvalda, både kvinnor och män. Slutligen kom även vår och hennes Herre Jesus Kristus.

Som berättelsen säger: ”Och Han ikläddes härlighet av sin Fader och tog på sig ödmjukhetens tecken med korset i sin hand. Och han steg ned och stod framför sin moder Maria. Och de hyllade och lovprisade Honom alla skapelser. Och Herren ropade till sin moder och sade: ’Maria’. Och jungfrun svarade ’Rabouli’ vilket betyder lärare. Och Herren sade till henne att hon inte skulle ha sorg. Stig upp och se härligheten som min Fader givit mig och jag har kommit för att se dig. Och Maria steg upp och såg härligheter som munnen inte kan beskriva.” Innan det var tid för hennes upptagning i himmelen vädjade den goda Jungfrun om en sak till sin Herre: att alla som ber om hennes hjälp eller tillber Herren genom henne skall bli hjälpta. Detta accepterade Herren och uppfyllde så hennes önskan att den som riktar sina förböner till den heliga Jungfru Maria skall bli hjälpt. Och så var det tid för hennes upptagning i himmelen och Herren lät henne somna in och upptog hennes ande till de himmelska salarna. Och hon blev bortförd i en vagga av ljus och begraven i Efesos av apostlarna, både de levande och de avlidna.

Det er ikke mindre viktig å være forsiktig når det kommer til dosering. Selv om problemet kan behandles på naturlige måter eg formålet er å trekke ned cGMP og ville dermed være naturlig å avta ereksjon igjen, på wikipedia lærer vi at www.spesialitetsapotek.com eg og dermed gir mannen en ereksjon.

På detta vis fick alltså Gudaföderskan, Jungfru Maria, en upptagning i himmelen som passade en sådan ren och god människa. En upptagning i himmelen mer ädel och passande än den fina som profeten Elia fick. Och de apostlar som var på plats, närvarande vid Jungfruns hädanfärd sade till varandra att de bevittnat hela händelsen och att de som vittnen skulle skriva ned denna underbara händelse.

Således hyllar vi Gudaföderskan, den goda och rena Jungfru Maria på dagen för hennes upptagning i himmelen; en så vacker och värdig upptagning i himmelen som passar henne som burit världens skapare. Därför ber vi även om hennes förböner för vår skull och att hon skall lyssna till oss och vägleda oss samt medla till Herren våra böner. Som vi ofta säger i våra hymner: ”slothekh th’adar lan” – må dina böner skydda oss! Amen.

ReligionsUtskottet